budujemy mosty
między biznesem i człowiekiem.


Lepsze decyzje i mądre zmiany

dzięki rozumieniu człowieka.

Edukujemy i wdrażamy w praktyczną wiedzę evidence-based opartą
o wyniki badań naukowych (psychologii, zarządzania, ekonomii behawioralnej).

Wykorzystując sprawdzone metody, procesy i narzędzia wspomagamy efektywność
(indywidualną i zespołową), przeprowadzamy przez zmianę i innowacje.

jak to robimy?

1.
rozumienie
człowieka

2.
lepsze decyzje

3.
mądre zmiany

Najpierw pomagamy Ci w ROZUMIENIU CZŁOWIEKA I JEGO DECYZJI, jak myśli, czuje, działa indywidualnie i w zespołach poprzez nasze unikatowe szkolenia, doradztwo i narzędzia

#DECISIONthinking.Następnie uczymy i wdrażamy w procesy oraz narzędzia, które już częściowo znasz, lub chcesz poznać ale UZUPEŁNIONE LUB/I POPRAWIONE przez nas o praktykę i wiedzę o mechanizmach zachowań ludzkich, psychologii i zarządzania. Na przykład uzupełniamy takie tematy jak Agile, Scrum, teamwork, komunikacja, przywództwo, o nasze metody

#HUMAN-CENTEREDthinking.Przy wdrażaniu zmian wspomagamy Cię:

procesem projektowania wartości design thinking poprawionym (m.in. o elementy EKONOMII BEHAWIORALNEJ oraz jobs-to-be-done) i uzupełnionym przez nas o wiedzę o człowieku:

#BEHAVIORALthinking.


empirycznym procesem kreatywnego, kompleksowego ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW stosowanym ponad 25 lat w największych firmach na świecie

#SIMPLEXITYthinking