psychology applied
to business.


Wdrażamy do biznesu

wiedzę o człowieku i zespołach,

opartą o wyniki badań naukowych psychologii i ekonomii behawioralnej.
Wykorzystując metody i narzędzia wspomagające procesy decyzyjne

przeprowadzamy przez zmianę.


więcej


Chcemy, by ludzie i organizacje
podejmowali
lepsze decyzje.


W komunikacji, codziennej współpracy, uczeniu się i rozwoju.
Oraz w tworzeniu wartości dla odbiorcy, projektowaniu strategii i zarządzaniu.

więcej

badamy - kształcimy - transformujemy

Wyzwaniem zajmujemy się kompleksowo, nie stosujemy rozwiązań „kopiuj-wklej”. Każde nasze działanie poprzedza analiza problemu. Kształcimy wykorzystując nowoczesne narzędzia nauczania. Tak, aby doprowadzić do pożądanej zmiany biznesowej.

Stosujemy wiedzę opartą na dowodach w m.in.:
rozwiązywaniu problemów i wyzwań organizacyjnych,
usprawnianiu produktów i wartości dla odbiorcy,
kreowaniu sprzyjającego środowiska pracy i innowacji.

Creative problem solving

metoda

rozwiązywania problemów/wyzwań oraz wspierania innowacji i kreatywności, zweryfikowana naukowo i stosowana w wielu organizacjach na świecie.

diagnoza

indywidualnego stylu preferencji rozwiązywania problemów, która pomaga zrozumieć i wykorzystać swoje własne mocne strony. Stosowana także w zespołach, by wesprzeć je w tworzeniu zrównoważonych grup, zdolnych do stawiania czoła zadaniom - od znalezienia problemu po wdrożenie rozwiązania.

narzędzia i procesy

będące wsparciem dla zespołów i facylitatorów procesów, które powstały w wyniku doświadczeń w stosujących je firmach.

W naszej pracy korzystamy ze sprawdzonych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów i wspierających innowacje.

Metoda z której korzystają największe firmy na świecie.

Uczymy jak sprawić, by zespoły były bardziej kreatywne i innowacyjne. System z którego korzystamy został naukowo sprawdzony. Jest uniwersalny i niezależny od kategorii sektora biznesu, co oznacza, że niezależnie od Twojej organizacji, możemy pomóc Ci w innowacji. Zapewniamy jednostkom i zespołom jasne zrozumienie tego, w jaki sposób podchodzą do tworzenia/innowacji, sprawny proces oraz narzędzia i techniki wspomagającymi myślenie na każdym etapie procesu. Metodę kreatywnego rozwiązywanie problemów, która nas wspiera, opracowano po obszernych badaniach naukowych i doświadczeniach w tej dziedzinie. Jego podstawą jest proces rozwiązywania problemów, który stawia ludzi w centrum działania i jego realizacji.

więcej