psychology applied
to business.


Wdrażamy do biznesu

wiedzę o człowieku i zespołach,

opartą o wyniki badań naukowych psychologii i ekonomii behawioralnej.
Wykorzystując metody i narzędzia wspomagające procesy decyzyjne

przeprowadzamy przez zmianę.


więcej


Chcemy, by ludzie i organizacje
podejmowali
lepsze decyzje.


W komunikacji, codziennej współpracy, uczeniu się i rozwoju.
Oraz w tworzeniu wartości dla odbiorcy, projektowaniu strategii i zarządzaniu.

więcej

badamy - kształcimy - transformujemy

Wyzwaniem zajmujemy się kompleksowo, nie stosujemy rozwiązań „kopiuj-wklej”. Każde nasze działanie poprzedza analiza problemu. Kształcimy wykorzystując nowoczesne narzędzia nauczania. Tak, aby doprowadzić do pożądanej zmiany biznesowej.

Stosujemy wiedzę opartą na dowodach w m.in.:
rozwiązywaniu problemów i wyzwań organizacyjnych,
usprawnianiu produktów i wartości dla odbiorcy,
kreowaniu sprzyjającego środowiska pracy i innowacji.

Creative problem solving

metoda

rozwiązywania problemów/wyzwań oraz wspierania innowacji i kreatywności, zweryfikowana naukowo i stosowana w wielu organizacjach na świecie.

diagnoza

indywidualnego stylu preferencji rozwiązywania problemów, która pomaga zrozumieć i wykorzystać swoje własne mocne strony. Stosowana także w zespołach, by wesprzeć je w tworzeniu zrównoważonych grup, zdolnych do stawiania czoła zadaniom - od znalezienia problemu po wdrożenie rozwiązania.

narzędzia i procesy

będące wsparciem dla zespołów i facylitatorów procesów, które powstały w wyniku doświadczeń w stosujących je firmach.

W naszej pracy korzystamy ze sprawdzonych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów i wspierających innowacje.

Metoda z której korzystają największe firmy na świecie.

Uczymy jak sprawić, by zespoły były bardziej kreatywne i innowacyjne. System z którego korzystamy został naukowo sprawdzony. Jest uniwersalny i niezależny od kategorii sektora biznesu, co oznacza, że niezależnie od Twojej organizacji, możemy pomóc Ci w innowacji. Zapewniamy jednostkom i zespołom jasne zrozumienie tego, w jaki sposób podchodzą do tworzenia/innowacji, sprawny proces oraz narzędzia i techniki wspomagającymi myślenie na każdym etapie procesu. Metodę kreatywnego rozwiązywanie problemów, która nas wspiera, opracowano po obszernych badaniach naukowych i doświadczeniach w tej dziedzinie. Jego podstawą jest proces rozwiązywania problemów, który stawia ludzi w centrum działania i jego realizacji.

więcej

My

Zaufali nam m.in.:

tołpa, IBM, Volkswagen Poznań (Concordia Design), Akademia Leona Koźmińskiego, ZHP, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szlachetna Paczka, A2 Magazyn Architektów, Gmina Wrocław. Wspieramy pro bono rozwój także m.in. Fundacji Garaż (mentorzy), Geek Girls Carrots (szkolimy z Design Thinking). Więcej.


agnieszka.pelka-szajowska_www

Agnieszka

Damian Susel-www

Damian
PTTB