co robimy – thinkAHEAD | budujemy mosty między biznesem i człowiekiem


co robimy?


Nasze działania dzielimy na 3 części. KROK 1: Aby podejmować lepsze decyzje i uzyskiwać mądre efekty, oraz wzmacniać swoje krytyczne myślenie, warto w pierwszej kolejności lepiej poznać człowieka. KROK 2 Mając wiedzę o człowieku, warto dobrać i udoskonalić odpowiednie procesy oraz narzędzia w firmie/działaniu a następnie, mając tak zbudowane podłoże i kapitał, przejść do działań (KROK 3) związanych z wdrożeniem działań sprzyjających ciągłej zmianie/innowacji oraz rozwiązywaniu problemów.
Nie musisz przechodzić wszystkich kroków po kolei ani realizować wszystkich, wszystko zależy od Twojej organizacji i/lub Twojej wiedzy i umiejętności. Porozmawiajmy, dobierzemy wiedzę i umiejętności, ponieważ nie pracujemy metodą "kopiuj-wklej".
Działania realizujemy m.in. postaci szkoleń, doradztwa, wdrożeń, coachingu jak również np. wykładów motywacyjnych.

1.

rozumienie człowieka


Pomagamy Ci w ROZUMIENIU CZŁOWIEKA I JEGO DECYZJI, jak myśli, czuje, działa indywidualnie i w zespołach poprzez nasze unikatowe szkolenia i narzędzia #DECISIONthinking.

Dlaczego to tak ważne?
Nauka codziennie przynosi nowe odkrycia i wnioski. Stawia też kolejne pytania, zauważa zmiany. Kwestionuje teorie przyjęte wcześniej. Chcemy się z Tobą tą wiedzą dzielić. Inspirować, przekładać na praktyczne i efektywne działania oraz wzmacniać krytyczne myślenie. Widzimy, że ta wiedza często dociera z dużym opóźnieniem do biznesu lub... nie dociera wcale, albo też jest pełna nieaktualnej wiedzy lub po prostu "lekko" przeterminowanej, co może powodować, że różne pułapki myślenia (i brak ich świadomości) mogą wypaczać rozumowanie w sprawach biznesowych.
Wiemy, że dzięki tej wiedzy i świadomości liderzy, menedżerowie i zespoły mogą być po prostu lepsze i rozwijać swoje kompetencje.
Decision thinking szkolenie Lepsze podejmowanie decyzjiDecision thinking szkolenie

#DECISIONthinking

LEPSZE DECYZJE I MAPY (PUŁAPEK) MYŚLENIA.

Rozwój kompetencji podejmowania decyzji dla lidera, menedżera, zespołu oraz wzmocnienie krytycznego myślenia.
Zapraszamy na szkolenie.
(temat ten także realizujemy - na zamówienie - w postaci m.in. prezentacji / webinaru / e-szkolenia / prelekcji / wywiadu / power speech / przygotowania treści wewnętrznych dla firmy / zajęć interaktywnych).

Podejmuj lepsze decyzje, dzięki wiedzy o tym jak działa, myśli i czuje człowiek.
Szkolenie osadzone w kontekście biznesowym i oparte na dowodach naukowych.
Codziennie podejmujemy tysiące wyborów i decyzji,wyciągamy wnioski i interpretujemy świat. Nasz mózg tworzy automatyzmy i nawyki, patrzy na świat przez różne soczewki i dziurki od klucza, chadza na skróty i często bywa tendencyjny. Wpada więc w różne pułapki myślenia, racjonalizuje, a nie myśli racjonalnie, i broni ego swojego posiadacza nawet za cenę (obiektywnie) gorszej decyzji. Dzięki poznaniu naszych ludzkich„nieracjonalności”możemy być bardziej świadomi tego, jak myślimy, czujemy i działa oraz bardziej rozumieć zachowania człowieka — a w rezultacie podejmować lepsze decyzje i wzmacniać umiejętności krytycznego myślenia.
Przeprowadzone przez firmę McKinsey badanie dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wykazało, że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet o 7 punktów procentowych wyższe.

przeczytaj więcej
Karty Decision thinking Lepsze decyzje - Mądre zmianyKarty Decision thinking

KARTY #DECISIONthinking

LEPSZE DECYZJE - MĄDRE ZMIANY. POZNAJ NAWYKI MYŚLENIA I WZMACNIAJ KRYTYCZNE MYŚLENIE.

Rozwijające kompetencje lidera, menedżera, zespołu.
KARTY DO PRACY WARSZTATOWEJ, ZESPOŁOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ.

Codziennie podejmujemy tysiące wyborów i decyzji, wyciągamy wnioski i interpretujemy świat (choć potrafimy oceniać lepiej innych niż siebie). Nasz mózg tworzy automatyzmy i nawyki, patrzy na świat przez różne soczewki i dziurki od klucza, chadza na skróty i często bywa tendencyjny. Wpada więc w różne pułapki myślenia, racjonalizuje, a nie myśli racjonalnie i broni ego swojego posiadacza nawet za cenę (obiektywnie) gorszej decyzji. Mamy nadzieję, że dzieki poznaniu naszych ludzkich "nieracjonalności", będziecie bardziej rozumieć zachowania człowieka - a w rezultacie podejmować lepsze decyzje i osiągać mądre efekty. Bo suma małych zmian daje duży efekt.
Komplet zawiera 80 dużych papierowych kolorowych kart 8,5x14cm z inspiracjami i scenariuszami użycia (biblioteka online stale się powiększa)
przeczytaj więcej

2.

lepsze decyzje.


Uczymy i wdrażamy w procesy oraz narzędzia, które już częściowo znasz, lub chcesz poznać ale UZUPEŁNIONE LUB/I POPRAWIONE przez nas o praktykę i wiedzę o mechanizmach zachowań ludzkich, psychologii i zarządzania. Na przykład uzupełniamy takie tematy jak Agile, Scrum, teamwork, komunikacja, przywództwo, o nasze metody #HUMAN-CENTEREDthinking. To m.in.:
resilience thinking - szkolenie na temat stresuSzkolenia thinkAHEAD

#RESILIENCEthinking

ZARZĄDZANIE STRESEM W ORGANIZACJI Z PERSPEKTYWY LIDERA.

Naucz się skutecznie radzić sobie z jednym z największych wyzwań współczesności.
Zapraszamy na szkolenie.
(temat ten także realizujemy - na zamówienie - w postaci m.in. prezentacji / webinaru / e-szkolenia / prelekcji / wywiadu / power speech / przygotowania treści wewnętrznych dla firmy / zajęć interaktywnych).

Świadomość działania mechanizmów stresu i wypalenia zawodowego w dobie rynku pracownika jest kluczowa, aby kreować sprzyjające człowiekowi miejsca pracy, zachować i rozwijać pracownika, nie gasząc jednocześnie potencjału człowieka. Strzegąc pracowników przed negatywnymi konsekwencjami stresu firmy są w stanie działać efektywniej, budować lepsze marki jako pracodawcy oraz zatrzymywać talenty. Stres na szkoleniu ściśle omawiamy w kontekście przywództwa, roli lidera oraz jego wpływu na innych ludzi i poziom odczuwanego stresu w całej organizacji. Otrzymasz narzędzia konstruktywnego radzenia sobie ze stresem . Poznasz swój dominujący styl radzenia sobie ze stresem według oficjalnego narzędzia diagnozy, poznasz implikacje z tego wynikające oraz osobiste rekomendacje i porady jak współpracować z ludźmi cechującymi się innymi stylami radzenia sobie ze stresem.
przeczytaj więcej
Szkolenia thinkAHEAD

3.

mądre efekty.


Przy wdrażaniu zmian wspomagamy Cię 2 procesami:
procesem projektowania wartości design thinking poprawionym (m.in. o elementy EKONOMII BEHAWIORALNEJ oraz jobs-to-be-done) i uzupełnionym przez nas o wiedzę o człowieku (#BEHAVIORALthinking)
oraz empirycznym procesem kreatywnego, kompleksowego ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (#SIMPLEXITYthinking).
Simplexity thinking szkolenie kreatywne rozwiązywanie problemówSimplexity thinking szkolenie

#SIMPLEXITYthinking

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(creative-problem solving)

NOWOŚĆ : licencjonowana metoda, jedyna w Polsce, którą pracują w USA i Kanadzie m.in. Microsoft, Ebay, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pfizer, FritoLay, Toyota, PepsiCo.

Zapraszamy na szkolenie.
(temat ten także realizujemy - na zamówienie - w postaci m.in. prezentacji / webinaru / e-szkolenia / prelekcji / wywiadu / power speech / przygotowania treści wewnętrznych dla firmy / zajęć interaktywnych).

Poznaj zorganizowany proces i narzędzia empirycznego procesu rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego myślenia, dzięki któremu m.in. firma Frito-Lay zredukowała wydatki o 500 mln USD oraz wypracowała trwały nawyk kreatywnego myślenia a firma PepsiCo wygenerowała dodatkowe 12 mln USD zysku.
przeczytaj więcej
Behavioral thinking szkolenie design thinking ekonomia behawioralna agile innowacje kreatywnośćBehavioral thinking szkolenie

#BEHAVIORALthinking

PROJEKTOWANIE WARTOŚCI / ZMIANY / INNOWACJI


Zapraszamy na szkolenie.
(temat ten także realizujemy - na zamówienie - w postaci m.in. prezentacji / webinaru / e-szkolenia / prelekcji / wywiadu / power speech / przygotowania treści wewnętrznych dla firmy / zajęć interaktywnych).

Łączymy Design Thinking z naukową wiedzą o naturze człowieka i ekonomią behawioralną (wraz ze wzmocnieniem kompetencji krytycznego myślenia), aby skuteczniej projektować nowe i/lub innowacyjne rozwiązania oraz zmiany oraz by podejmować lepsze decyzje.

Przechodzimy z zespołami w Twojej organizacji od analizy do implementacji projektu stosując elementy m.in. metody Agile.