badamy

analizujemy i zauważamy

pomagamy zauważyć i zrozumieć (analiza, audyt i empatyzacja, customer value proposition i in.).

mierzymy doświadczenia

m.in.
employee experience
customer experience
badania doświadczeń marki

badamy postawy i zachowania

badania ilościowe
badania jakościowe
badania behawioralne

diagnozujemy psychologicznie

diagnoza cech i potencjału
profesjonalne testy psychologiczne
pomoc psychologiczna w biznesie

szkolimy

formy (np.kilkugodzinne) przekazujące inspirację i wiedzę, kształtują bazowe umiejętności

prowadzimy warsztaty

ich celem jest wypracowanie konkretnych umiejętności i kompetencji do wdrożenia
(np. całodniowe lub kilkudniowe)

trenujemy

pogłębiona praca w obszarze postaw i kompetencji
(np. kilkudniowe interwały)

kształcimy

przykładowe obszary:

psychologia w biznesie ekonomia behawioralna i wspomaganie decyzji nowoczesne przywództwo
"train the trainer/facylitator" komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna procesy i myślenie projektowe
creative problem solving w kierunku kreatywnej organizacji zwinnie, zespołowo - jak unikać pułapek
marketing / zarządzanie propozycją wartości marka (pracodawcy/rynkowa/osobista) podejście do stresu

transformujemy

wdrażamy zmiany

prowadzimy projekty zmieniające kulturę organizacyjną.
Konsultujemy rozwiązania organizacyjne i marketingowe w firmach i prowadzimy projekty od fazy badawczej po wdrożeniowej wspomagając organizację na każdym kroku, tak by pracownicy biorący udział w procesie byli przygotowani do dalszej samodzielnej pracy (np. "ambasadorzy idei").

Pomagamy rozwiązywać biznesowe problemy i wyzwania, stosując wybrane narzędzia i metody: m.in.

creative problem solving
inside the box
design thinking