co robimy?


Nasze działania dzielimy na 3 części. KROK 1: Aby podejmować lepsze decyzje i uzyskiwać lepsze efekty warto w pierwszej kolejności lepiej poznać człowieka. KROK 2Mając wiedzę o człowieku, warto dobrać i udoskonalić odpowiednie procesy oraz narzędzia w firmie/działaniu a następnie, mając tak zbudowane podłoże i kapitał, przejść do działań (KROK 3) związanych z wdrożeniem działań sprzyjających ciągłej zmianie/innowacji oraz rozwiązywaniu problemów.
Nie musisz przechodzić wszystkich kroków po kolei ani realizować wszystkich, wszystko zależy od Twojej organizacji i/lub Twojej wiedzy i umiejętności. Porozmawiajmy, dobierzemy wiedzę i umiejętności, ponieważ nie pracujemy metodą "kopiuj-wklej".
Działania realizujemy m.in. postaci szkoleń, doradztwa, wdrożeń, coachingu jak również np. wykładów motywacyjnych.

1.

rozumienie człowieka


Pomagamy Ci w ROZUMIENIU CZŁOWIEKA I JEGO DECYZJI, jak myśli, czuje, działa indywidualnie i w zespołach poprzez nasze unikatowe szkolenia, doradztwo i narzędzia #DECISIONthinking.

Dlaczego to tak ważne?
Nauka codziennie przynosi nowe odkrycia i wnioski. Stawia też kolejne pytania, zauważa zmiany. Kwestionuje teorie przyjęte wcześniej za dobrą monetę. Chcemy się z Tobą tą wiedzą dzielić. Inspirować, przekładać na praktyczne i efektywne działania. Widzimy, że ta wiedza często dociera z dużym opóźnieniem do biznesu lub... nie dociera wcale, albo też jest pełna nieaktualnej wiedzy lub po prostu "lekko" przeterminowanej, co może powodować, że różne pułapki myślenia (i brak ich świadomości) mogą wypaczać rozumowanie w sprawach biznesowych.
Wiemy, że dzięki tylko zmianom liderzy, menedżerowie i zespoły mogą być po prostu lepsze.
Decision thinking szkolenie Lepsze podejmowanie decyzjiDecision thinking szkolenie

#DECISIONthinking

MĄDRZEJSZE DECYZJE I MAPY (PUŁAPEK) MYŚLENIA.

Lidera, menedżera, zespołu.

Podejmuj lepsze decyzje, dzięki wiedzy o tym jak działa, myśli i czuje człowiek.
Szkolenie osadzone w kontekście biznesowym i oparte na dowodach naukowych.
Przeprowadzone przez firmę McKinsey badanie dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wykazało (za Harvard Business Review), że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich
zyski są nawet o 7% wyższe.
Karty Decision thinking Lepsze decyzje - Mądre zmianyKarty Decision thinking

KARTY #DECISIONthinking

LEPSZE DECYZJE - MĄDRE ZMIANY. POZNAJ NAWYKI MYŚLENIA.

Lidera, menedżera, zespołu.
KARTY DO PRACY WARSZTATOWEJ, ZESPOŁOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ.

Codziennie podejmujemy tysiące wyborów i decyzji, wyciągamy wnioski i interpretujemy świat (choć potrafimy oceniać lepiej innych niż siebie). Nasz mózg tworzy automatyzmy i nawyki, patrzy na świat przez różne soczewki i dziurki od klucza, chadza na skróty i często bywa tendencyjny. Wpada więc w różne pułapki myślenia, racjonalizuje, a nie myśli racjonalnie i broni ego swojego posiadacza nawet za cenę (obiektywnie) gorszej decyzji. Mamy nadzieję, że dzieki poznaniu naszych ludzkich "nieracjonalności", będziecie bardziej rozumieć zachowania człowieka - a w rezultacie podejmować lepsze decyzje i osiągać mądre efekty. Bo suma małych zmian daje duży efekt.
Komplet zawiera 80 dużych papierowych kolorowych kart 8,5x14cm z inspiracjami i scenariuszami użycia (biblioteka online stale się powiększa)

2.

lepsze decyzje.


Uczymy i wdrażamy w procesy oraz narzędzia, które już częściowo znasz, lub chcesz poznać ale UZUPEŁNIONE LUB/I POPRAWIONE przez nas o praktykę i wiedzę o mechanizmach zachowań ludzkich, psychologii i zarządzania. Na przykład uzupełniamy takie tematy jak Agile, Scrum, teamwork, komunikacja, przywództwo, o nasze metody #HUMAN-CENTEREDthinking.
Szkolenia thinkAHEADSzkolenia thinkAHEAD

3.

mądre efekty.


Przy wdrażaniu zmian wspomagamy Cię 2 procesami:
procesem projektowania wartości design thinking poprawionym (m.in. o elementy EKONOMII BEHAWIORALNEJ oraz jobs-to-be-done) i uzupełnionym przez nas o wiedzę o człowieku (#BEHAVIORALthinking)
oraz empirycznym procesem kreatywnego, kompleksowego ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (#SIMPLEXITYthinking).
Simplexity thinking szkolenie kreatywne rozwiązywanie problemówSimplexity thinking szkolenie

#SIMPLEXITYthinking

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(creative-problem solving)

NOWOŚĆ : licencjonowana metoda, jedyna w Polsce, którą pracują w USA i Kanadzie m.in. Microsoft, Ebay, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pfizer, FritoLay, Toyota, PepsiCo.

Poznaj zorganizowany proces i narzędzia empirycznego procesu rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego myślenia, dzięki któremu m.in. firma Frito-Lay zredukowała wydatki o 500 mln USD oraz wypracowała trwały nawyk kreatywnego myślenia a firma PepsiCo wygenerowała dodatkowe
12 mln USD zysku.
jak to robimy?
Behavioral thinking szkolenie design thinking ekonomia behawioralna agile innowacje kreatywnośćBehavioral thinking szkolenie

#BEHAVIORALthinking

PROJEKTOWANIE WARTOŚCI / ZMIANY / INNOWACJIŁączymy Design Thinking z naukową wiedzą o naturze człowieka i ekonomią behawioralną, aby skuteczniej projektować nowe i/lub innowacyjne rozwiązania oraz zmiany oraz by podejmować lepsze decyzje.

Przechodzimy z zespołami w Twojej organizacji od analizy do implementacji projektu stosując elementy m.in. metody Agile.