O myśleniu. Praktycznie.

Szkolenie DECISION thinking® w biznesie

NAPISZ DO NAS

Użyteczna wiedza + Praktyczne narzędzia
+ Mapa nawyków myślenia

z psychologii społecznej, poznawczej
i ekonomii behawioralnej

Masz pytania? Napisz!

Podejmuj lepsze decyzje, współpracuj efektywniej
i myśl krytycznie biznesie, dzięki praktycznej wiedzy o nawykach i pułapkach myślenia oraz błędach
poznawczych. W mniej niż 8 godzin!

Weź udział w szkoleniu LIVE (offline lub online)
dla przedstawicieli biznesu, specjalistów, członków i szefów zespołów, liderów, menadżerów, HR i marketingu
a także wewnętrznych orędowników zmian w organizacji.

TO SZKOLENIE DLA TYCH,

KTÓRZY CHCĄ

W 2023 OSIĄGAĆ CELE:

 • bez bezproduktywnych spotkań i słabych burz mózgów,
 • którzy chcą zauważać więcej,
 • wdrażać (u siebie lub/i w zespole) dobre praktyki przyspieszające konstruktywne i twórcze (współ)działanie, myślenie i decydowanie,
 • którzy chcą pracować i tworzyć efektywniej,
 • bez nadgodzin;-)

DZIAŁAJ, PRÓBUJ, WDRAŻAJ! To dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • Rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku: krytyczne i analityczne myślenie, adaptowanie się do zmian, kompleksowe rozwiązywanie problemów, przełamywanie schematów i blokerów myślenia, kreatywność, efektywną współpracę w zespołach.
 • Jeszcze lepiej organizować i inspirować do współpracy, usprawniać procesy decyzyjne dla siebie ale także np. w swoim zespole/dziale/firmie, dzięki
  świadomości wpływu nawyków myślenia oraz praktycznych inspiracji i wniosków
  z badań psychologów - naukowców.
 • Otrzymać i przećwiczyć przydatne narzędzia pracy wzmacniające współpracę, decyzje i krytyczne (a przez to także… twórcze) myślenie w biznesie.
 • Poznać praktyczne mechanizmy działania nawyków myślenia i błędów poznawczych.
  Podpowiemy Ci jak je zastosować w pracy od zaraz, na podstawie doświadczeń biznesowych oraz wspólnie wypracowanych na szkoleniu praktyk.
 • Nie tracić czasu na m.in. mało produktywne spotkania i mało efektywne burze mózgów, niekonstruktywne rozmowy oraz wchodzenie w schematy myślenia.
 • Dostrzegać dostrzegać możliwe pułapki myślenia w pracy i (współ)pracy
  z zespołem, oraz lepiej rozumieć oraz wspierać efektywną współpracę.
 • Wziąć udział w spotkaniu, które nie nudzi, inspiruje i zachęca do działania,
  podpartym wiedzą empiryczną (evidence-based). Nie chcemy, aby to było kolejne szkolenie do „zobaczenia”, ale aby zacząć zmianę od zaraz (najpóźniej od jutra ;-)).

W ramach szkolenia uczestnicy
otrzymują specjalnie:

karty online i papierowe
metody DECISION thinking
®

wraz z 5 kanwami Mural
i scenariuszami pracy

o wartości 319 zł w prezencie!


To nasze autorskie narzędzie merytoryczne do rozwoju kompetencji podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia, które zawiera 80 kart z nawykami i pułapkami myślenia do pracy.

Poznaj karty...

PREZENT DLA CIEBIE

NAPISZ DO NAS

A co jeśli… może być jeszcze lepsze?


Badania McKinsey dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wskazują (za Harvard Business Review), że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet
o 7 punktów procentowych wyższe.
Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

„Moje działanie jest już OK!”

"A ja nie wpadam
w żadne nawyki myślenia."

A co jeśli… może po prostu ich nie zauważasz?


M.in. Badania realizowane w Polsce na 129 nawykach myślenia wskazują, że u siebie dostrzegamy ich zaledwie 18%, u innych zauważamy ich ponad 80%! Nikt z nas nie jest obiektywnym sędzią we własnej sprawie ;-). Warto więc pamiętać, że naturalnie mamy dla siebie… wyjątkowo duży margines tolerancji
i może warto korzystać z feedbacku o nas.
Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

"Dajemy radę w zespole.”

A co jeśli… możecie być lepsi?


Kilkuletnie badania jednego z dużych projektów
na styku nauki i biznesu podpowiadają, co stanowi
o efektywnych zespołach - czynnikiem fundamentalnym dla efektywnych zespołów jest… bezpieczeństwo psychologiczne. W takich zespołach błędy są szybko ujawniane i naprawiane, innowacyjne pomysły sprawnie poddawane pod dyskusje, a zmiany wdrażane chętniej. Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

Człowiek codziennie podejmuje całą masę różnych decyzji, od małych po życiowe wybory. W naszym rozumieniu podejmujemy je najlepiej, jak potrafimy w danej sytuacji i w danych warunkach. Robimy to często intuicyjnie i nawykowo. Czy robimy to dobrze? Czy można sprawić, aby nasze decyzje były jeszcze lepsze?

Najnowsze badania naukowe, przynoszą zaktualizowaną wiedzę o tym jak działa człowiek oraz jak podejmuje decyzje - wiemy już sporo o błędach poznawczych, pułapkach myślenia, w jakie wpadamy oraz wpływie emocji na podejmowane wybory. Niestety często wiedza ta nie jest wykorzystana w świecie biznesu. Dociera tam z opóźnieniem, albo co gorsza, dominuje w niej dużo niesprawdzonej lub nieaktualnej już wiedzy.

POZNAJ DECISION thinking®

 • Przekładamy solidną wiedzę na konkretne rekomendacje działań (a także metod
  i narzędzi) w biznesie, do zastosowania od zaraz, oraz do wzmocnienia Twojego myślenia (szczególnie krytycznego ale także twórczego), współpracy, komunikacji
  oraz podejmowania decyzji.
 • DECISION thinking® to nasz autorski program zbierający aktualną i najważniejszą wiedzę
  o nawykach myślenia wpływających na interpretacje, wnioskowanie, zachowania, współpracę
  i decyzje człowieka.
 • Nasze szkolenie zaprojektowaliśmy jako praktyczną "mapę" pułapek myślenia, błędów poznawczych i efektów psychologicznych widzianych z trzech perspektyw:
  /1/ perspektywy indywidualnej (poznawczej, emocjonalnej, atrybucji i ocen),
  /2/ perspektywy grupy/zespołu i wpływu społecznego
  /3/ perspektywy lidera.
 • Do szkolenia stworzyliśmy autorskie narzędzie - karty metody DECISION thinking®
  które w pigułce zbierają wiedzę i wnioski z poruszanej tematyki, aby móc samodzielnie kontynuować pracę w tych obszarach po szkoleniu (indywidualnie, zespołowo lub warsztatowo).
  Otrzymacie także scenariusze użycia kart jako narzędzia pracy indywidualnej lub zespołowej,
  w tym gotowe kanwy/template materiałów (Mural) do zastosowania od zaraz wraz
  z propozycjami scenariuszy pracy.
NAPISZ DO NAS


 • Będziesz wiedzieć czym są heurystyki (uproszczone schematy podejmowania decyzji), które sprawiają, że nasz mózg chodzi na myślowe skróty oraz czym jest krytyczne myślenie.

 • Będziesz potrafić zastosować praktyczne metody krytycznego myślenia – kluczowej kompetencji przyszłości – aby Twoje decyzje i procesy były możliwie jak najlepsze.

 • Dowiesz się jak optymalizować współpracę zespołów. Będziesz wiedzieć jakie pułapki wiążą się z pracą w zespole oraz jaki wpływ grupa ma na funkcjonowanie człowieka,
  co pozwoli maksymalizować potencjał zespołów, z którymi współpracujesz.

 • Zorganizujesz efektywną burzę mózgów z zespołem,
  w którą zaangażujesz uczestników i której efektem będą nieszablonowe rozwiązania.

 • Będziesz znać praktyczne mechanizmy działania nawyków myślenia ludzi. Powiemy ci jak je zastosować w pracy od jutra, na podstawie doświadczeń biznesowych.

 • Dostrzeżesz i zaczniesz skuteczniej pracować z nawykami myślenia prowadzącymi do niekorzystnych efektów
  w pracy. Możesz podejmować lepsze decyzje mając "mapę" nawyków myślenia.

DLA UCZESTNIKÓW: CO PO SZKOLENIU?

 • Poznasz aktualną wiedzę poprzez działanie. Na szkoleniu przepracujemy wybrane tematy w praktyce sukcesywnie uzupełniając Twoją wiedzę i narzędzia na każdym z etapów. Nasze szkolenie to także działanie.

 • Wyjdziesz z gotowymi narzędziami i inspiracjami do pracy.

 • Otrzymasz osobisty zestaw metody DECISION thinking® do dalszej pracy stacjonarnej i online, indywidualnej lub zespołowej, z kluczowymi wnioskami oraz rekomendacjami. Dodatkowo otrzymasz 5 gotowych scenariuszy do pracy na wirtualnej tablicy Mural (poznasz samą tablicę także w działaniu).

 • Otrzymasz materiały uzupełniające wiedzę (inspiracje) oraz imienny certyfikat poświadczający Twój udział w szkoleniu.

W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

8-16 godzin szkoleniowych z doświadczonymi trenerami i praktykami biznesu.

Szkolimy online lub offline.

W prezencie: autorski zestaw 80 kart

DECISION thinking® jako narzędzie

do dalszej pracy indywidualnej, 1:1 lub zespołowej po szkoleniu o wartości 319 zł.

Praktyczne narzędzia do zastosowania od zaraz w pracy i biznesie.

A także materiały szkoleniowe i dostęp do tablicy z inspiracjami(linki do materiałów rozszerzających wiedzę. Przygotujemy także imienny Certyfikat zaświadczający o ukończeniu szkolenia.


 • poznasz i wykorzystasz 70 pułapek poznawczych, w które wpada człowiek,
 • poznasz wpływ czynników osobowościowych, społecznych, sytuacyjnych i… sprzecznych
  z intuicją - na podejmowane wybory, Twoje, zespołowe, menedżerskie;
 • znajdziesz przełożenie na biznes fachowej naukowej wiedzy psychologicznej i ekonomii behawioralnej;
 • zainspirujesz siebie i innych do pomyślenia o lepszej jakości myślenia
 • rozwiniesz kompetencje zarządzania i (współ)pracy oraz podejmowania decyzji
  i krytycznego myślenia,
 • zaczniesz pracować z nawykami myślenia i błędami poznawczymi.

DZIĘKI KARTOM MERYTORYCZNYM:

przykład karty:

Zobacz na jeden z nawyków umieszczonych w naszych kartach a mianowicie „efekt próżniactwa społecznego”. Karta jest w kolorze zielonym, ponieważ należy do kategorii „GRUPA” (w zestawie kart w sumie znajduje się w sumie 8 kategorii).


Z jednej strony karty umieściliśmy opis tego mechanizmu,
a na górze karty, przykładowe zdania, cytaty jakie usłyszeliśmy na salach w firmach
i szkoleniach, które mogą być pewnym tropem, że ten mechanizm właśnie działa np. na spotkaniu.


A na drugiej stronie karty przydatne porady, jak można pracować z danym nawykiem. Zachęcamy Cię jednak, zanim przejdziesz do tej strony, sam przemyśl (albo zespołowo, podczas spotkania albo na warsztacie) czy obserwujecie dany nawyk u siebie, jak się z nim czujecie, czy i jak się objawia, czy chcielibyście w związku z tym coś zmienić (wiele zespołów zaczynając od inspiracji m.in. tą kartą, poprawia swoje kontrakty społeczne).


Dobrej pracy i dobrego myślenia o myśleniu!

SKONTAKTUJ SIĘ

Więcej o kartach, scenariusze i kanwy na WWW.DECISIONTHINKING.PL

Autorskie narzędzie merytoryczne do rozwoju kompetencji podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia.


Dla lidera, menedżera, teamu i pracownika.
Podejmuj lepsze decyzje dzięki rozumieniu psychologii człowieka.


Do pracy indywidualnej, 1 na 1, zespołowej i warsztatowej. Także w wersji ONLINE.

POZNAJ KARTY DECISION thinking®

Nasza marka
DECISION thinking®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym na terenie całej Unii Europejskiej.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA:

AGNIESZKA PEŁKA-SZAJOWSKA

Pomaga twórczo rozwiązywać problemy i rozwijać kompetencje Solversa. I by robić to z głową, czyli wykorzystując praktyczną wiedzę o mózgu, psychologię poznawczą i społeczną oraz ekonomię behawioralną. Wspiera firmy w tworzeniu produktów i usług, a także myśleniu krytycznym, myśleniu pytaniami oraz creative problem solving. Autorka metody i kart Decision Thinking.


Psycholog biznesu, doświadczony menedżer (20 lat doświadczenia), certyfikowany Trener biznesu, ekspert Concordia Design, gdzie pracuje ze średnimi i dużymi firmami (m.in. PEKAO SA, Bosh Rexroth, Volkswagen Poznań, Lorenz, PDC, Wydawnictwo Poznańskie, Bank Millenium, Yes, Abriga, myBenefit, Fibaro, Kuchinox, VOX i in.), prelegent na konferencjach i edukatorka na studiach MBA i podyplomowych.


Skończyła 2 uczelnie wyższe i MBA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Trener i Partner FRIS(R), RMP Master (Reiss Motivation Profile), coach menadżerski i coach Action Learning, moderator Design Thinking, moderator Mastermind, certyfikowany facylitator metody LEGO Serious Play.
Na koncie nagroda SUPERBRANDS.


Więcej...

KONTAKT

thinkAHEAD

tel.: +48 600 354 170

Napisz: https://thinkahead.space/kontakt/

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:

TthinkAHEAD Damian Suseł

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 129d/14, NIP 8942948571

e-mail: https://thinkahead.space/kontakt/


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies
oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych
osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.
Dowiedz się więcej