O myśleniu. Praktycznie.

DECISION thinking® w biznesie

ZGŁASZAM SIĘ

Użyteczna wiedza + Praktyczne narzędzia
+ Mapa nawyków myślenia

z psychologii społecznej, poznawczej
i ekonomii behawioralnej

Masz wątpliwości? Napisz!

Podejmuj lepsze decyzje, współpracuj efektywniej
i myśl krytycznie biznesie, dzięki praktycznej wiedzy o nawykach i pułapkach myślenia oraz błędach
poznawczych. W mniej niż 8 godzin!

Weź udział w interaktywnym autorskim szkoleniu LIVE
dla przedstawicieli biznesu, specjalistów, członków i szefów zespołów, liderów, menadżerów, HR i marketingu
a także wewnętrznych orędowników zmian w organizacji.

TO SZKOLENIE DLA TYCH,

KTÓRZY CHCĄ

W 2022 OSIĄGAĆ CELE:

 • bez bezproduktywnych spotkań i słabych burz mózgów,
 • którzy chcą zauważać więcej,
 • wdrażać (u siebie lub/i w zespole) dobre praktyki przyspieszające konstruktywne i twórcze (współ)działanie, myślenie i decydowanie,
 • którzy chcą pracować i tworzyć efektywniej,
 • bez nadgodzin;-)

A MOŻE W TWOJEJ FIRMIE?


Szkolenie, inspirujący webinar
czy program rozwojowy


zrealizujemy również w Twojej firmie.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.


SPRAWDŹ
Masz wątpliwości? Napisz!

DZIAŁAJ, PRÓBUJ, WDRAŻAJ! To dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • Rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku: krytyczne i analityczne myślenie, adaptowanie się do zmian, kompleksowe rozwiązywanie problemów, przełamywanie schematów i blokerów myślenia, kreatywność, efektywną współpracę w zespołach.
 • Jeszcze lepiej organizować i inspirować do współpracy, usprawniać procesy decyzyjne dla siebie ale także np. w swoim zespole/dziale/firmie, dzięki
  świadomości wpływu nawyków myślenia oraz praktycznych inspiracji i wniosków
  z badań psychologów - naukowców.
 • Otrzymać i przećwiczyć przydatne narzędzia pracy wzmacniające współpracę, decyzje i krytyczne (a przez to także… twórcze) myślenie w biznesie.
 • Poznać praktyczne mechanizmy działania nawyków myślenia i błędów poznawczych.
  Podpowiemy Ci jak je zastosować w pracy od zaraz, na podstawie doświadczeń biznesowych oraz wspólnie wypracowanych na szkoleniu praktyk.
 • Nie tracić czasu na m.in. mało produktywne spotkania i mało efektywne burze mózgów, niekonstruktywne rozmowy oraz wchodzenie w schematy myślenia.
 • Dostrzegać dostrzegać możliwe pułapki myślenia w pracy i (współ)pracy
  z zespołem, oraz lepiej rozumieć oraz wspierać efektywną współpracę.
 • Wziąć udział w spotkaniu, które nie nudzi, inspiruje i zachęca do działania,
  podpartym wiedzą empiryczną (evidence-based). Nie chcemy, aby to było kolejne szkolenie do „zobaczenia”, ale aby zacząć zmianę od zaraz (najpóźniej od jutra ;-)).

W ramach szkolenia otrzymasz specjalnie:

karty online i papierowe
metody DECISION thinking
®

wraz z 5 kanwami Mural
i scenariuszami pracy

o wartości 319 zł w prezencie!


To nasze autorskie narzędzie merytoryczne do rozwoju kompetencji podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia, które zawiera 80 kart z nawykami i pułapkami myślenia do pracy.

Poznaj karty...

PREZENT DLA CIEBIE

ZGŁASZAM SIĘ

A co jeśli… może być jeszcze lepsze?


Badania McKinsey dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wskazują (za Harvard Business Review), że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet
o 7 punktów procentowych wyższe.
Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

„Moje działanie jest już OK!”

"A ja nie wpadam
w żadne nawyki myślenia."

A co jeśli… może po prostu ich nie zauważasz?


M.in. Badania realizowane w Polsce na 129 nawykach myślenia wskazują, że u siebie dostrzegamy ich zaledwie 18%, u innych zauważamy ich ponad 80%! Nikt z nas nie jest obiektywnym sędzią we własnej sprawie ;-). Warto więc pamiętać, że naturalnie mamy dla siebie… wyjątkowo duży margines tolerancji
i może warto korzystać z feedbacku o nas.
Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

"Dajemy radę w zespole.”

A co jeśli… możecie być lepsi?


Kilkuletnie badania jednego z dużych projektów
na styku nauki i biznesu podpowiadają, co stanowi
o efektywnych zespołach - czynnikiem fundamentalnym dla efektywnych zespołów jest… bezpieczeństwo psychologiczne. W takich zespołach błędy są szybko ujawniane i naprawiane, innowacyjne pomysły sprawnie poddawane pod dyskusje, a zmiany wdrażane chętniej. Porozmawiamy o tym na szkoleniu.

Człowiek codziennie podejmuje całą masę różnych decyzji, od małych po życiowe wybory. W naszym rozumieniu podejmujemy je najlepiej, jak potrafimy w danej sytuacji i w danych warunkach. Robimy to często intuicyjnie i nawykowo. Czy robimy to dobrze? Czy można sprawić, aby nasze decyzje były jeszcze lepsze?

Najnowsze badania naukowe, przynoszą zaktualizowaną wiedzę o tym jak działa człowiek oraz jak podejmuje decyzje - wiemy już sporo o błędach poznawczych, pułapkach myślenia, w jakie wpadamy oraz wpływie emocji na podejmowane wybory. Niestety często wiedza ta nie jest wykorzystana w świecie biznesu. Dociera tam z opóźnieniem, albo co gorsza, dominuje w niej dużo niesprawdzonej lub nieaktualnej już wiedzy.

POZNAJ DECISION thinking®

 • Przekładamy solidną wiedzę na konkretne rekomendacje działań (a także metod
  i narzędzi) w biznesie, do zastosowania od zaraz, oraz do wzmocnienia Twojego myślenia (szczególnie krytycznego ale także twórczego), współpracy, komunikacji
  oraz podejmowania decyzji.
 • DECISION thinking® to nasz autorski program zbierający aktualną i najważniejszą wiedzę
  o nawykach myślenia wpływających na interpretacje, wnioskowanie, zachowania, współpracę
  i decyzje człowieka.
 • Nasz kurs zaprojektowaliśmy jako praktyczną "mapę" pułapek myślenia, błędów poznawczych
  i efektów psychologicznych widzianych z trzech perspektyw:
  /1/ perspektywy indywidualnej (poznawczej, emocjonalnej, atrybucji i ocen),
  /2/ perspektywy grupy/zespołu i wpływu społecznego
  /3/ perspektywy lidera.
 • Do szkolenia stworzyliśmy autorskie narzędzie - karty metody DECISION thinking®
  które w pigułce zbierają wiedzę i wnioski z poruszanej tematyki, aby móc samodzielnie kontynuować pracę w tych obszarach po szkoleniu (indywidualnie, zespołowo lub warsztatowo).
  Otrzymacie także scenariusze użycia kart jako narzędzia pracy indywidualnej lub zespołowej,
  w tym gotowe kanwy/template materiałów (Mural) do zastosowania od zaraz wraz
  z propozycjami scenariuszy pracy.
ZGŁASZAM SIĘ


 • Będziesz wiedzieć czym są heurystyki (uproszczone schematy podejmowania decyzji), które sprawiają, że nasz mózg chodzi na myślowe skróty oraz czym jest krytyczne myślenie.

 • Będziesz potrafić zastosować praktyczne metody krytycznego myślenia – kluczowej kompetencji przyszłości – aby Twoje decyzje i procesy były możliwie jak najlepsze.

 • Dowiesz się jak optymalizować współpracę zespołów. Będziesz wiedzieć jakie pułapki wiążą się z pracą w zespole oraz jaki wpływ grupa ma na funkcjonowanie człowieka,
  co pozwoli maksymalizować potencjał zespołów, z którymi współpracujesz.

 • Zorganizujesz efektywną burzę mózgów z zespołem,
  w którą zaangażujesz uczestników i której efektem będą nieszablonowe rozwiązania.

 • Będziesz znać praktyczne mechanizmy działania nawyków myślenia ludzi. Powiemy ci jak je zastosować w pracy od jutra, na podstawie doświadczeń biznesowych.

 • Dostrzeżesz i zaczniesz skuteczniej pracować z nawykami myślenia prowadzącymi do niekorzystnych efektów
  w pracy. Możesz podejmować lepsze decyzje mając "mapę" nawyków myślenia.

PO SZKOLENIU:

 • Poznasz aktualną wiedzę poprzez działanie. Na szkoleniu przepracujemy wybrane tematy w praktyce sukcesywnie uzupełniając Twoją wiedzę i narzędzia na każdym z etapów. Nasze szkolenie to także działanie.

 • Wyjdziesz z gotowymi narzędziami i inspiracjami do pracy.

 • Otrzymasz osobisty zestaw metody DECISION thinking® do dalszej pracy stacjonarnej i online, indywidualnej lub zespołowej, z kluczowymi wnioskami oraz rekomendacjami. Dodatkowo otrzymasz 5 gotowych scenariuszy do pracy na wirtualnej tablicy Mural (poznasz samą tablicę także w działaniu).

 • Otrzymasz materiały uzupełniające wiedzę (inspiracje) oraz imienny certyfikat poświadczający Twój udział w szkoleniu.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

8 godzin szkoleniowych z doświadczonymi trenerami i praktykami biznesu.

Masz 3 terminy do wyboru (2 online i 1 offline). Online szkolimy w grupach do max 10 osób
a offline do max 15 osób - dla Twojego komfortu.

W prezencie: autorski zestaw 80 kart

DECISION thinking® jako narzędzie

do dalszej pracy indywidualnej, 1:1 lub zespołowej po szkoleniu o wartości 319 zł.

Networking z uczestnikami szkolenia pozwalający na wymianę inspiracji i doświadczeń.

Drukowane materiały szkoleniowe
i dostęp do tablicy z inspiracjami
(linki do materiałów rozszerzających wiedzę). Imienny Certyfikat zaświadczający
o ukończeniu szkolenia.

Praktyczne narzędzia do zastosowania od zaraz

w pracy i biznesie.

Wyjątkowa wartość:

pierwsze 3 szkolenia (do końca czerwca) realizujemy
w 2 trenerów.


karty DECISION thinking®

o wartości 319 zł w prezencie.

forma online: 899 zł + vat
(pierwsze 5 miejsc za 699 zł! + vat)

forma offline: 1099 zł + vat
(pierwsze 5 miejsc za 899 zł! + vat).
W cenę wliczony katering i druk materiałów.

edycja 1/2022: 9 i 11 maja (13.30-18.00)

forma online

edycja 2/2022: 25 maja (9.00-18.00)

forma stacjonarna (offline)

edycja 3/2022: 6 i 8 czerwca (13.30-18.00)
forma online

A MOŻE W TWOJEJ FIRMIE?


Warsztaty, inspirujący webinar
czy program rozwojowy


zrealizujemy również w Twojej firmie.


Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.


SPRAWDŹ
ZAPISZ SIĘ

3 EDYCJE DO WYBORU

CENA SZKOLENIA


 • poznasz i wykorzystasz 70 pułapek poznawczych, w które wpada człowiek,
 • poznasz wpływ czynników osobowościowych, społecznych, sytuacyjnych i… sprzecznych
  z intuicją - na podejmowane wybory, Twoje, zespołowe, menedżerskie;
 • znajdziesz przełożenie na biznes fachowej naukowej wiedzy psychologicznej i ekonomii behawioralnej;
 • zainspirujesz siebie i innych do pomyślenia o lepszej jakości myślenia
 • rozwiniesz kompetencje zarządzania i (współ)pracy oraz podejmowania decyzji
  i krytycznego myślenia,
 • zaczniesz pracować z nawykami myślenia i błędami poznawczymi.

DZIĘKI KARTOM MERYTORYCZNYM:

przykład karty:

Zobacz na jeden z nawyków umieszczonych w naszych kartach a mianowicie „efekt próżniactwa społecznego”. Karta jest w kolorze zielonym, ponieważ należy do kategorii „GRUPA” (w zestawie kart w sumie znajduje się w sumie 8 kategorii).


Z jednej strony karty umieściliśmy opis tego mechanizmu,
a na górze karty, przykładowe zdania, cytaty jakie usłyszeliśmy na salach w firmach
i szkoleniach, które mogą być pewnym tropem, że ten mechanizm właśnie działa np. na spotkaniu.


A na drugiej stronie karty przydatne porady, jak można pracować z danym nawykiem. Zachęcamy Cię jednak, zanim przejdziesz do tej strony, sam przemyśl (albo zespołowo, podczas spotkania albo na warsztacie) czy obserwujecie dany nawyk u siebie, jak się z nim czujecie, czy i jak się objawia, czy chcielibyście w związku z tym coś zmienić (wiele zespołów zaczynając od inspiracji m.in. tą kartą, poprawia swoje kontrakty społeczne).


Dobrej pracy i dobrego myślenia o myśleniu!

SKONTAKTUJ SIĘ

Więcej o kartach, scenariusze i kanwy na WWW.DECISIONTHINKING.PL

Autorskie narzędzie merytoryczne do rozwoju kompetencji podejmowania decyzji oraz krytycznego myślenia.


Dla lidera, menedżera, teamu i pracownika.
Podejmuj lepsze decyzje dzięki rozumieniu psychologii człowieka.


Do pracy indywidualnej, 1 na 1, zespołowej i warsztatowej. Także w wersji ONLINE.

POZNAJ KARTY DECISION thinking®

Nasza marka
DECISION thinking®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym na terenie całej Unii Europejskiej.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA:

AGNIESZKA PEŁKA-SZAJOWSKA

Psycholog biznesu, doświadczony menedżer (20 lat doświadczenia), certyfikowany Trener biznesu, ekspert Concordia Design gdzie pracuje ze średnimi i dużymi firmami (m.in. PEKAO SA, Bosh Rexroth, Volkswagen Poznań, Lorenz, PDC, Wydawnictwo Poznańskie, Bank Millenium, Yes, Abriga, myBenefit, Fibaro, Kuchinox, VOX
i in.), prelegent na konferencjach i edukatorka na studiach MBA i podyplomowych. Skończyła 2 uczelnie wyższe
i MBA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Trener i Partner FRIS(R), RMP Master (Reiss Motivation Profile), coach menadżerski i coach Action Learning, moderator Design Thinking. Na koncie nagroda SUPERBRANDS dla współtwórcy polskiej marki).


Więcej...

DAMIAN SUSEŁ

Trener i psycholog biznesu, doświadczony lider projektów Agile (Scrum Master & Product Owner
& Agile Coach), ponad 9 lat działa jako kierownik projektów i trener w firmach oraz organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w zwinnym zarządzaniu projektami i doradza jak budować zespoły samoorganizujące się. Jako trener zajmuje się kompetencjami z zakresu skuteczności osobistej, DECISION thinking, radzeniu sobie ze stresem, zespołami samoorganilzującymi się i hybrydowymi, motywacją (1000h+ szkoleniowych). Członek Agile Business Consortium i RMP Master (Reiss Motivation Profile).


Więcej...

W ramach Fundacji Garaż mieliśmy okazję współpracować z Agnieszką wielokrotnie (..)

Uczestnicząc w organizowanych przez Agnieszkę warsztatach (Design Thinking) miałem poczucie jej pełnego zaangażowania, bardzo dobrego przygotowania, a na samych warsztatach - spokojnego, merytorycznego prowadzenia. Od paru lat, jeśli ktoś pyta mnie o dobrego trenera,

z przyjemnością rekomendują mu właśnie Agnieszkę.


Adam Dacko

Fundacja Garaż

Hello Damian. I was really willing to attend this session and I'm satisfied with the content. It was visible that participants attended the training on a voluntary basis and were dedicated to the session, what allowed us to share experiences, what you were facilitating. I really enjoyed the fact that trainers came from different backgrounds as it allowed us to see different perspectives and opinions. You were allowing us to discuss and share our thoughts and when needed you were stopping us as well. The content was well designed. You were calm and by own example you were presenting different aspects of discussed topics. The training was useful for my trainer career (leading GTD already for 1 year) and it inspired me to introduce some changes.


Aleksandra Kępka

Department ManagerWykład interaktywny Agnieszki był dla nas podczas Design Thinking Fest świetną okazją na nowe spojrzenie na psychologiczne aspekty pracy trenera/ki/ moderatora/ki nie tylko metody design thinking.


Odniesienia do konkretnych teorii, badań były niezwykle interesujące dla uczestników i uczestniczek. Przykłady z pracy Agnieszki jako trenera dodatkowo pogłębiły temat i pokazały praktyczny charakter prezentowanych informacji.


Sam wykład był bardzo starannie przygotowany, wsparty atrakcyjnym przekazem wizualnym, który wspierał przyswajanie treści.


Katarzyna Talaga-Korcz
Design Thinking Institute

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Co oznacza, że szkolenie jest "evidence-based"?
  Oznacza to, że treść szkolenia bazuje na wynikach badań naukowych, a nie opiniach czy przemyśleniach. Jest to zbiór najważniejszych, wybranych przez nas, wniosków psychologii i ekonomii behawioralnej dla biznesu.

 • Co to są te "karty Decion Thinking"?
  To nasze autorskie narzędzie, które powstało, aby uzupełnić to szkolenie i aby po szkoleniu, uczestnicy mieli gotowe narzędzie do dalszej samodzielnej pracy indywidualnej lub zespołowej w pracy, lub także sytuacjach życiowych. To zestaw 80 kart z esencją wiedzy dotyczącą wybranych mechanizmów psychologicznych, błędów poznawczych i pułapek myślenia, które wpływają na nasze codzienne wybory i podejmowane decyzje. Zawierają również wnioski i rekomendacje do wdrożenia od zaraz. Do kart stworzyliśmy kilkanaście scenariuszy użycia, które znajdziecie na naszej stronie internetowej dedykowanej kartom.

 • W jakiej formie otrzymam certyfikat?
  Na miejscu lub listownie otrzymasz imienny certyfikat papierowy poświadczającym jego autentyczność, dodatkowo mailowo wysyłamy kopię elektroniczną w formacie pdf.

 • Czy to szkolenie ma sprawić, że łatwiej będę podejmować decyzje?
  Nie do końca. To szkolenie przede wszystkim ma na celu uświadomienie, jak wiele elementów ma wpływ na nasze codzienne wybory biznesowe (do zastosowania także poza pracą) oraz w jaki sposób nasz mózg chodzi na skróty wyprowadzając nas na manowce, na których okazuje się, że wcale nie podjęliśmy najbardziej racjonalnej decyzji (obiektywnie patrząc). Efektem szkolenia będzie przede wszystkim większy poziom świadomości co do procesu decyzji, świadomość pułapek myślenia ma zapobiec wpadaniu w nie w przyszłości. Twoje wybory będą mądrzejsze, ale niekoniecznie zawsze szybsze.

 • Jak wygląda kwestia płatności?
  Warunkiem udziału w szkoleniu jest zakup Biletu przed szkoleniem przez nasz sklep internetowy. Po wypełnieniu formularza zamówienia i zrealizowaniu płatności otrzymujesz potwierdzenie mailowe, które upoważnia cię do uczestnictwa w szkoleniu. Mailowo otrzymasz od nas wszystkie szczegóły odnośnie uczestnictwa w szkoleniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Gdyby szkolenie zostało odwołane z powodu zbyt niskiej liczby uczestników lub działania czynników losowych (np. wypadek, choroba prowadzącego) zwracana jest pełna kwota w ciągu 48h od informacji o odwołaniu.

 • Czy wystawiacie faktury proforma, u mnie w firmie płatności za szkolenie są dopiero na tej podstawie?
  Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Składając zamówienie przez nasz sklep internetowy, w wybierz "Tradycyjny przelew bankowy" jako metodę płatności, a w polu "Uwagi do zamówienia" wpisz prośbę o fakturę PRO FORMA na dane firmy podane w formularzu. Na fakturze PRO FROMA znajdą się wszystkie szczegóły niezbędne do wykonania przelewu.

 • Czy w przypadku rezygnacji z uczestnictwa przysługuje zwrot?
 • Niestety nie. Kupując bilet na szkolenie w konkretnym terminie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta. W przypadku rezygnacji można przekazać swój Bilet na innego użytkownika. W tym celu wystarczy przekazać nam taką informację na adres e-mail: halo@thinkahead.space.
 • Więcej informacji dotyczących formalności znajdziesz w naszym Regulaminie szkoleń otwartych thinkAHEAD

DLA KOGO JEST
TO SZKOLENIE:

 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy zespołów
  i projektów, którzy na co dzień organizują pracę oraz podejmują setki decyzji wpływających na innych i na całą organizację.
 • Pracownicy i członkowie zespołów, których efektywna współpraca z innymi jest kluczowa dla osiągania celów, i którzy chcą lepiej rozumieć swoich współpracowników, szefów, klientów i kontrahentów.
 • Przedsiębiorcy poszukujących konkretnych rekomendacji na zwiększanie skuteczności osobistej w codziennych interakcjach biznesowych i gotowych na pracę nad schematami myślenia prowadzącymi do błędnych decyzji.
 • Trenerzy wewnętrzni, coachowie, moderatorzy i facylitatorzy ciekawi aktualnego stanu wiedzy o człowieku oraz poszukujący nowych sposobów pracy z zespołami i w zespołach, z klientami i projektowania wartości dla klientów.
 • Osoby zainteresowane rozwojem, otwarte na zmiany, szukające inspiracji do pracy nad własnymi kompetencjami i które chcą zmienić coś w swoich organizacjach i dla których wartością jest krytyczne myślenie.
 • Osoby, które nie są ciekawe innych punktów widzenia i nie są gotowe na ewentualne zmiany swoich wybranych nawyków i utartych schematów.
 • Osoby, które uważają, że w życiu nie podjęły złej decyzji ;-)
 • Osoby, które nie popełniły żadnego błędu w życiu.
 • Osoby, które nie czują potrzeby rozwoju.
 • Osoby, które myślą, że wiedzą wszystko najlepiej ;-)
 • Osoby, które nie widzą wartości w wynikach badań naukowych.
 • Osoby, które uważają, że nie podlegają żadnym mechanizmom psychologicznym i że to wszystko to "działa może na innych, ale nie na mnie".

DLA KOGO NIE JEST
TO SZKOLENIE:

KONTAKT

thinkAHEAD

tel.: +48 600 354 170 / +48 793 244 360

Napisz: https://thinkahead.space/kontakt/

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:

TthinkAHEAD Damian Suseł

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 129d/14, NIP 8942948571

e-mail: https://thinkahead.space/kontakt/


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies
oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych
osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.
Dowiedz się więcej