Nasza działanie jest wynikiem buntu.

Współczesny świat naczyń połączonych, mimo nowoczesnych technologii i dostępu do wiedzy, pełen jest fake newsów, postprawd i fałszywych proroków. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w biznesie też królują różne niemądrości z lat dawno minionych czy psychologiczna mitologia.

Chcemy to zmienić.

Jesteśmy marzycielami.

(= space)

Choć twardo stąpamy po ziemi.

(= ground)


ground:

Kiedy biznes „łączy kropki” my jesteśmy „pomiędzy”.
Fascynuje nas nauka, a przede wszystkim jej praktyczne zastosowanie. Transferujemy i promujemy wiedzę potwierdzoną badaniami naukowymi z psychologii i ekonomii behawioralnej do biznesu. Stąpamy przy tym twardo po ziemi, bazując jedynie na danych i udowodnionych konceptach (evidence-based).

Nauka codziennie przynosi nowe odkrycia i wnioski. Stawia też kolejne pytania, zauważa zmiany. Kwestionuje teorie przyjęte wcześniej za dobrą monetę. Chcemy się z Tobą tą wiedzą dzielić. Inspirować. Znajdować sens. Pomagać Ci w byciu mądrym człowiekiem, liderem, pracownikiem, menadżerem, członkiem zespołu, społeczności etc.

By w rezultacie podejmować lepsze decyzje.



space:

Jesteśmy marzycielami, ponieważ wierzymy, że praca to przede wszystkim człowiek. A o człowieku, jako psycholodzy, wiemy dużo. Wierzymy, że gdyby tylko organizacje były mniej technokratyczne, mniej folwarczne, a bardziej ludzkie, wpłynęłoby to zarówno na dobrostan ludzi je współtworzących, jak i na lepsze wyniki biznesowe i rozwój.

To człowiek stoi w centrum, wokół którego budujemy nasze działania. Każdy, czy to szef, lider, pracownik, członek zespołu czy klient, jest przede wszystkim człowiekiem, bez względu na to, jaką rolę przyjmuje w danej sytuacji biznesowej. Koniec końców to konkretny człowiek stoi za decyzją, to człowiek kupuje, to człowiek korzysta z usług, to człowiek pracuje lub wypala się i rezygnuje.

Chcemy zmieniać także stosunki pracy. Z B2B (business-to-business) na H2H (human-to-human). To perspektywa wartościowa dla zarządzania, dla komunikacji, dla marketingu, dla sprzedaży, dla projektów. Wszędzie, gdzie tylko biznes bazuje na relacji. Wierzymy, że praca to nie kontrakt wymiany handlowej, ale zobowiązanie umowy społecznej, która w swym rdzeniu ma współodpowiedzialność.

Ludzkie organizacje to takie, które rozwijają się, dbając jednocześnie o tworzącą je społeczność. Gdzie ludzi łączy „dlaczego”, a nie tylko „jak” i „co”. Gdzie suma małych kroków daje duży efekt.


Żeby to osiągnąć, trzeba być bardziej świadomym, jak człowiek myśli, co czuje, dlaczego postępuje w dany sposób. Jaka jest jego natura.

Mapy ludzkiego myślenia mogą mieć różne skale,
być zawiłe albo przejrzyste, mieć subiektywny charakter lub zawierać nieaktualne dane. Nam zależy na tym, by były sprawdzone i prowadziły do celu.

Dlatego pomagamy z nich korzystać.