RESILIENCE thinking

Naucz się skutecznie radzić sobie z jednym
z największych wyzwań współczesności.
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
I WYPALENIEM W ORGANIZACJI

WYBIERZ SZKOLENIE

DLACZEGO WARTO:

 • Świadomość działania mechanizmów stresu i wypalenia zawodowego w dobie rynku pracownika jest kluczowa, aby kreować sprzyjające człowiekowi miejsca pracy, zachować
  i rozwijać pracownika,
  nie gasząc jednocześnie potencjału człowieka.
 • Strzegąc pracowników przed negatywnymi konsekwencjami stresu firmy są w stanie działać efektywniej, budować lepsze marki jako pracodawcy oraz zatrzymywać talenty.
 • Stres na szkoleniu ściśle omawiamy w kontekście przywództwa, roli lidera oraz jego wpływu na innych ludzi
  i poziom odczuwanego stresu w całej organizacji.
 • Otrzymasz narzędzia konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i doświadczysz ich w praktyce.
 • Poznasz swój dominujący styl radzenia sobie ze stresem według oficjalnego narzędzia diagnozy, poznasz implikacje
  z tego wynikające oraz osobiste rekomendacje i porady jak współpracować z ludźmi cechującymi się innymi stylami radzenia sobie ze stresem.
 • Szkolenie oparte na dowodach empirycznych i wynikach badań naukowych.
 • Zajęcia prowadzi psycholog biznesu, trener i konsultant
  w
  obszarze stresu pracy, z kilkuletnim doświadczeniem doradztwa w dużych organizacjach.

Szkolenie realizujemy:

STACJONARNIE lub ONLINE

8h szkolenia w 1 dzień,
9:00 - 17:00

Szkolimy w grupach do 12 osób,
dla komfortu uczestników.

Poznasz swój dominujący styl radzenia sobie ze stresem wykonując test*

(CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych), który jest oficjalnym narzędziem diagnozy psychologicznej (przeprowadzeniem może zająć się tylko zawodowy psycholog).
Każdy z uczestników otrzyma możliwość osobistej konsultacji wyniku
z prowadzącym na sesji 1 na 1 oraz otrzyma raport z opisem i rekomendacjami praktycznymi.

*PS narzędzie to stosowane jest też w procesie wnioskowania o pozwolenie na posiadanie broni czy powołania do służb mundurowych.

Indywidualny certyfikat ukończenia

W RAMACH KURSU
UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

Nieustanny postęp technologiczny, stale narastające tempo życia, ilość przetwarzanych informacji każdego dnia, mnogość kanałów wykorzystywana do ich przenoszenia, praca w napięciu na zawsze za krótkich terminach sprawiają, że stres to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata biznesu. Niemałą w tym rolę odgrywają liderzy i managerowie, którzy poprzez styl przywództwa, sposób delegowania zadań lub komunikacji nieświadomi sami stają się kolejną przyczyną przeciążenia swoich pracowników. Managerowie mają niebagatelny wpływ na poziom stresu panujący w organizacji, są więc najlepszymi osobami, aby go zmieniać i nim zarządzać.

KONTEKST

PO SZKOLENIU:


 • Będziesz znać: przyczyny, czynniki wpływu, przebieg reakcji stresowej, jej wpływ na dobrostan
  i zdrowie człowie
  ka, ze szczególnym uwzględnieniem roli przełożonego jako możliwego stresora.
 • Będziesz świadom jakie działania liderskie wywołują stres lub doprowadzają do wzmożonego napięcia u innych ludzi
 • Będziesz umieć zastosować konstruktywne techniki radzenia sobie ze stresem: zadaniowe, emocjonalne i unikowe oraz doradzać współpracownikom stosować wyżej wymienione strategie.
 • Będziesz świadom zróżnicowanych możliwości człowieka zależnie od poziomu delegowanego zadania i środowiska pracy.
 • Poznasz swój dominujący styl radzenia sobie ze stresem za pomocą oficjalnego narzędzia diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje z nim związane, jak również wpływ stylu na zachowanie innych ludzi pod wpływem stresu.
 • Będziesz świadom swojego wpływu na poziom stresu w organizacji i w zespołach, których pracą kierujesz.
 • Będziesz umieć rozpoznawać symptomy i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u swoich współpracowników.
 • Będziesz umieć zastosować komunikację wspierającą radzenie sobie ze stresem u współpracowników.
 • Otrzymasz drukowane materiały pogłębiające wiedzę i podsumowujące kluczowe wnioski ze szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

8 lub 16 godzin szkoleniowych
z doświadczonym trenerem, psychologiem
i praktykiem biznesu.

Możliwość praktycznej nauki konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem i prowadzenia rozmów wspierających postawę rezyliencji u współpracowników

Diagnozę swojego dominującego stylu radzenia sobie ze stresem i odniesienia swojego wyniku do populacji.

Indywidualny certyfikat zaświadczający
o ukończeniu szkolenia.

Pogłębione materiały drukowane i zestaw rekomendacji dotyczący dalszej wiedzy w obszarze stresu.

Praktyczne narzędzia do zastosowania od zaraz

w pracy i biznesie.

CO MÓWIĄ BADANIA?

Zdecydowana większość pracowników w Polsce doświadcza stresu w pracy

Powody to m.in. presja (66 %),

duży nakład pracy (59 %)

i zbyt małe wsparcie (48 %),

Co czują? Podenerwowanie (73 %), zmęczenie (62 %),

smutek i przygnębienie (53 %).

[Hays, 2018]

Łączny koszt stresu związanego z pracą jest szacowany w Europie na

Na co składają się koszta zwolnień chorobowych (217 mld), spadku produktywności pracowników (242 mld),

koszty leczenia (63 mld),

opieki społecznej (39 mld)

[EU-OSHA, 2013]

Około połowy nieobecności pracowników może być spowodowana stresem

Liczby wahają się w zależności od badań. Dane pochodzą z brytyjskiej organizacji Health and Safety Executive, z badań firmy PEOPLE oraz austriackiego instytutu badań społecznych.

86%

617 mld euro

45-60%

WYBIERZ ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE:

Szkolenie

RESILIENCE thinking

dla twojego zespołu

+ diagnoza stylu radzenia sobie ze stresem

2 dni - 16h

Szkolenie

RESILIENCE thinking

dla twojego zespołu

+ diagnoza stylu radzenia sobie ze stresem

1 dzień - 8h

PROSZĘ O OFERTĘ
PROSZĘ O OFERTĘ

POZNAJ PROWADZĄCEGO:

Damian Suseł

CO-CEO @ thinkAHEAD


Kim jestem:

Jestem psychologiem biznesu i liderem projektów Agile (Scrum Master, Product Owner, Agile Coach).

Od 7 lat działam jako kierownik projektów i trener w korporacjach, małych i średnich firmach oraz organizacjach pozarządowych. Jako trener zajmuję się kompetencjami z zakresu skuteczności osobistej, psychologią decyzji i pułapek myślenia, kompetencjami przywódczymi i zwinnym zarządzaniem (1000h+ szkoleniowych).

Łączę rolę psychologa i kierownika projektów, ponieważ fascynuje mnie człowiek – to jak myśli, czuje i działa –

a jednocześnie ważne jest dla mnie, by znać aktualne i rzeczywiste realia biznesu.


We wszystkich organizacjach, w których pracowałem (małych i dużych) zauważyłem, że choć ludzie znacznie się różnią od siebie tym, jak radzą sobie ze stresem i jak go przeżywają, to jednak zawsze niebagatelny wpływ na to ma kierownictwo.

Styl zarządzania liderów, to w jaki sposób się komunikują, w jaki sposób traktują współpracowników (często nawet nieświadomie) jest jednym z głównych stresorów pracy. A stres to problem, który całościowo działa destrukcyjnie na życie człowieka, uderzając w zdrowie (fizyczne i psychiczne), relacje, kompetencje, zdolności poznawcze itd.


Najważniejsze jest jednak, że mamy na to wpływ i możemy to zmienić!

Wystarczy pracować bardziej świadomie. Dlatego właśnie powstał ten kurs. Ma on uczyć liderów rozpoznawać symptomy stresu, pokazywać jego konsekwencje i uświadamiać, które zachowania lidera i jakie komunikaty prowadzą do eskalacji stresu oraz jak radzić sobie (i pomóc innym radzić sobie) w zgodzie z tym, kim jesteśmy.

Aby budować u siebie i innych poczucie mądrej odporności (resilience), która pozwala stawiać czoła przeciwnościom

i wytrwale zmierzać się z wyzwaniami.


Mam kilkuletnie doświadczenie w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego. Opracowałem i prowadziłem autorskie kursy radzenia sobie ze stresem dla pracowników i liderów m.in. w IBM. Działałem również jako indywidualny konsultant dla firm. Moją pasją jest psychologia aplikowana do biznesu oraz pomaganie ludziom w rozwiązywaniu problemów, które napotykają na swojej drodze, by lepiej funkcjonowali w życiu i w organizacjach. Mam nadzieję, że pomogę również Tobie!


W czym mogę Ci pomóc?


- Konsultacje w obszarze stresu i postawy rezyliencji (resilience)

- Dedykowane szkolenie/warsztaty dla Twoich Pracowników lub Ciebie,

- Zapraszam Cię również na moje otwarte szkolenia w całej Polsce

- Poprowadzę również prelekcje na temat psychologii biznesu lub zwinnego zarządzania na Twoim wydarzeniu.

OPINIE O MNIE:

Hello Damian, I was really willing to attend this session and I'm satisfied with the content.


It was visible that participants attended the training on a voluntary basis and were dedicated to the session, what allowed us to share experiences, what you were facilitating. I really enjoyed the fact that trainers came from different backgrounds as it allowed us to see different perspectives and opinions. You were allowing us to discuss and share our thoughts and when needed you were stopping us as well.


The content was well designed. You were calm and by own example you were presenting different aspects of discussed topics. The training was useful for my trainer career (leading GTD already for 1 year) and it inspired me to introduce some changes.


Aleksandra Kępka

Department Manager

Damian, I had a pleasure to attend your "Stress management for Team Leaders" class. Until this time I have never been really aware to what extend stress can manipulate us.


I liked your positive and direct approach along with your professional knowledge, that it is not only based on the studies you made, but it is also driven by your curiosity and the research you made to make this very complex issue very easy to understand for us. It was obvious, that you have much experience in that matter and that you have a lot of own observations.


Your confidence made me believe: stress is a fascinating phenomenon and something one can have control over.


Bartosz Chrzanowski

Advisory Service Level Manager

Team Leader

I had this opportunity to meet Damian for the 3rd time. Always under huge impression of his patience, professionalism and will to share his knowledge and skills.


I cannot say what went wrong as nothing went wrong. The way of knowledge sharing was excellent, tools, lectures. I see Damian freely handles group of peoples and can direct them.


What I liked - he has no problem to point out each one mistake made by us, participants even if we managed to create friendly atmosphere and contact. And I think that is exact role of good, experienced and skilled trainer. This course met my expectations and to be honest - I had a view on myself. With professional feedback. That matters.


Tomasz Henner

Performance and Capacity Management Process Owner

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Co oznacza, że szkolenie jest "evidence-based"?
  Oznacza to, że treść szkolenia bazuje na wynikach badań naukowych, a nie opiniach czy przemyśleniach. Jest to zbiór najważniejszych wniosków psychologii stresu dla biznesu.

 • Co zawierają drukowane materiały szkoleniowe?
  Materiały zawierają slajdy, które ułatwią Ci notowanie oraz podsumowanie najważniejszych treści i ćwiczeń do samodzielnego pogłębienia po szkoleniu.

 • W jakiej formie otrzymam certyfikat?
  Na miejscu otrzymasz certyfikat papierowy z hologramem poświadczającym jego autentyczność, dodatkowo mailowo wysłamy kopię elektroniczną w formacie pdf.

 • Czy to szkolenie dotyczy wszystkich rodzajów problemów?
  Szkolenie skupia się na stresie w pracy, czynnikach jego powodujących oraz możliwe sposoby przeciwdziałania ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera w tym całym procesie. Ale rozwiązania wypracowywane można spokojnie stosować do wszelkiego rodzaju stresorów, również tych z życia osobistego.

 • Jak wygląda proces poznania mojego indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem?
  Jeśli wyrazisz zgodę na badanie w czasie warsztatu wypełnisz papierowy kwestionariusz, z którego następnie prowadzący obliczy wynik i omówi indywidualnie z Tobą po szkoleniu. Test jest oficjalnym narzędziem diagnozy z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Może wykonywać je tylko osobiście zawodowy psycholog. Wynik pokaże Ci, który styl dominuje u Ciebie oraz jak to wygląda w porównaniu do danych populacji.

 • Jak wygląda kwestia płatności?
  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wniesienie przed szkoleniem pełnej opłaty za uczestnictwo. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz od nas mailowo automatyczne potwierdzenie ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi szkolenia. Gdyby szkolenie zostało odwołane z powodu zbyt niskiej liczby uczestników lub działania czynników losowych (np. wypadek, choroba prowadzącego) zwracana jest pełna kwota w ciągu 48h dnia roboczego.

 • Czy wystawiacie faktury proforma, u mnie w firmie płatności za szkolenie są dopiero na tej podstawie.
  Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w tym celu przez formularz kontaktowy - wystawimy stosowny dokument.


DLA KOGO JEST
TO SZKOLENIE:

 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem zespołami, widzą problemy swoich pracowników ze stresem i szukają lepszych sposobów na zaradzenie tej sytuacji.
 • Kierownicy projektów, którzy koordynują pracę zespołów projektowych, którzy muszą komunikować się z wieloma interesa riuszami i operować stale na krótkich terminach.
 • Specjaliści HR i działy wspierające, które pracują na rzecz ciągłego adaptowania swoich organizacji do nowych warunków.
 • Trenerzy pracujący w obszarach skuteczności osobistej i kompetencji miękkich (soft skills)
 • Coachowie i doradcy, którzy pracują z biznesem i szukają pogłębionej wiedzy w obaszarze prewencji stresu oraz radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, otwarte na zmiany, szukające inspiracji do pracy nad własnymi kompetencjami i które chcą zmienić coś w swoich organizacjach.
 • Osoby, które szukają nowych sposób radzenia sobie ze stresem u siebie i pomocy innnym w tym zakresie.
 • Osoby, którzy nie są gotowe do zmian swoich nawyków i utartych schematów.
 • Osoby, które uważają, że stres to tylko problem ludzi słabych.
 • Osoby, które są zdania, że windowanie stresu na coraz to wyższe poziomy, jest najlepszym sposobem osiągania coraz to większej efektywności.
 • Osoby, które są zdania, że stres to problem indywidualny i praca nie ma nic do tego.
 • Osoby, które poziomem stresu w zespole wolą zarządzać autorytarnie.
 • Osoby, które ze swoim stresem radzą sobie skutecznie tak, że przerzucają go na innych ludzi - niech sobie radzą.
 • Osoby, które uważają, że stres to zjawisko na które jako liderzy kompletnie nie mają wpływu i nigdy mieć nie będą.
 • Osoby, które same wiedzą wszystko najlepiej.

DLA KOGO NIE JEST
TO SZKOLENIE:

KONTAKT

thinkAHEAD

Tel.: +48 793 244 360

Napisz: https://thinkahead.space/kontakt/


Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:


ThinkAHEAD Damian Suseł

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzemienieckiej 129d/14. NIP: 8942978571.

e-mail: https://thinkahead.space/kontakt/


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera polityka prywatności.