Creative Problem Solving

NOWOŚĆ : licencjonowana metoda Simplexity, którą pracują w USA i Kanadzie
m.in. Microsoft, Ebay, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pfizer, FritoLay, Toyota, PepsiCo.

Poznaj zorganizowany proces i narzędzia
rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia.


KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WYBIERZ SZKOLENIE

To szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej czyli możemy przeszkolić Twój zespół w Twojej firmie lub w naszych salach szkoleniowych (grupa do 20 osób). Skontaktuj się z nami - przedstawimy ofertę.

Firmy pracujące tą metodą:

DLACZEGO WARTO:

 • Uczymy jak sprawić, by zespoły były kreatywne i innowacyjne. Nasz system został opracowany na podstawie badań naukowych
  (dr Mina Basadura z USA), testowany empirycznie (evidence-based) i sprawdzany "w terenie" m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, współpracując z najlepszymi firmami na świecie, pomagając im
  w rozwiązywaniu problemów i znajdowaniu nowych możliwości rozwoju.
 • Zapewniamy osobom i zespołom jasne zrozumienie, w jaki sposób podchodzą do innowacji, z procesem oraz narzędziami i technikami wspomagającymi myślenie na każdym etapie pracy. Uczymy jak właściwie definiować problemy, skutecznie znajdować rozwiązania oraz przechodzić do ich realizacji.
 • Zmieniamy podejście do kreatywności i postrzegania innowacji nie jako pojedyncze wydarzenie, ale jako systematyczny, zorganizowany, empiryczny proces oparty o odpowiednie kroki działania, narzędzia i umiejętności.
 • Inspirujemy do tego, by ciągle znajdować problemy i je
  rozwiązywać oraz nie bać się zmian, szukając ciągłych możliwości rozwoju, tak by wypracować kulturę efektywnych rozwiązań i ciągłej zmiany na rzecz rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

16 godzin szkolenia w 2 dni

Szkolimy w grupach do
ok.15 osób, dla Twojego komfortu.W ramach szkolenia otrzymasz także:
badanie indywidualnego stylu rozwiązywania problemów,

Szkolenie realizujemy:

STACJONARNIE lub ONLINE

.Cena za kurs 1499 zł za miejsce na szkoleniu otwartym

W RAMACH KURSU OTRZYMUJESZ:

Podręcznik (ponad 80 stron a4) uzupełniający i podsumowujące wiedzę oraz narzędzia.

Imienny certyfikat ukończenia

„Zdobycie wiedzy o tym, jak wykorzystać umiejętność kreatywnego myślenia każdego pracownika bez względu na jej poziom, daje nad konkurencją trwałą przewagę, o której marzy każda firma. Simplexity to niesamowicie skuteczny proces, który wyposaża wyższe kierownictwo w wyjątkowe narzędzie pozwalające wykorzystać ogromne zasoby organizacji.”Jim O’Neal, President & CEO, Frito-Lay International

„Główną korzyścią było wyeliminowanie z procesu kreatywnego konfrontacji, dzięki czemu zniknął lęk przed krytyką i pojawiło się miejsce na swobodne wyrażanie wszystkich myśli. Mówiąc krótko, jesteśmy wam bardzo dłużni, bo daliście nam narzędzia potrzebne,
by osiągnąć sukces.John F. Gabriel, President, Pepsi Cola Bottlers

OPINIE O METODZIE:

POZNAJ SIMPLEXITY THINKING:

 • Simplexity to system empirycznej kreatywności, który łączy proces kreatywnego rozwiązywania problemów z umiejętnościami i narzędziami pozwalającym go zrealizować i wzmacniać jego efekty. Systemem Simplexity stosowany jest od pracy z klientami, budowania strategii czy pomysłów produktowych po wybór miejsca na wakacje, a dla uczestników warsztatów często staje się, wraz z czasem, nowym sposobem postrzegania świata i nowym stylem życia :-)
 • Za pomocą systemu Simplexity uczymy empirycznej kreatywności zarówno klientów indywidualnych, jak i zespoły i całe organizacje.

 • SIŁA SYSTEMU WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ.
  Jednym z powodów, dla których klienci uznają system Simplexity za skuteczny, jest silny związek między zdobywanymi umiejętnościami, procesem i indywidualnym profilem stylu rozwiązywania problemów.

  1. UMIEJĘTNOŚCI
  Uważamy, że innowacyjność i kreatywność są dostępne dla wszystkich i opierają się na różnych "stylach" myślenia: twórczym i analitycznym. System Simplexity zakłada, że każdy jest kreatywny i na różny sposób wnosi w proces twórczy cenny wkład.

  2. PROCES

  Składający się z 8 faz proces kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia, który ułatwia radzenie sobie ze złożonymi trudnościami, odkrywanie nowych możliwości
  i przekuwanie ich na działania.

  3. PROFIL

  Nasze autorskie narzędzia służące do rozpoznania własnego stylu podejścia do rozwiązywania problemów i pomagające w budowaniu współpracy z innymi.

Jeśli myślisz, że kreatywność polega na wymyślaniu wielu pomysłów albo/i dysponują nią tylko pracownicy marketingu, reklamy albo B&R – to tak nie jest!
To coś więcej niż talent, który przypadł tylko „wybranym”. Kreatywność i kompleksowe rozwiązywanie problemów nie polegają na samym wymyślaniu,
ale także na dobrym zdefiniowaniu i znalezieniu problemu oraz wcielaniu rozwiązań w życie.

Empiryczna kreatywność łączy "twórcze" i "analityczne" myślenie (jeśli myślisz, że jesteś "analitykiem" i się do kreatywności nie nadajesz, albo myślisz, że jesteś "kreatywny" i nie masz umiejętności analizy). Te warsztaty skupiają się na łączeniu różnorodnych ludzi oraz kompleksowym modelu działania, który jest rozumiany jako proces składający się generalnie z trzech etapów: znajdowania problemu, sformułowania rozwiązania i implementacji rozwiązania.


The World Economic Forum w raporcie o przyszłości pracy w 2022 roku wśród kluczowych kompetencji najbliższej przyszłości wymienia kompleksowe rozwiązywanie problemów.


KOMPETENCJA

PRZYSZŁOŚCI:

PO SZKOLENIU:

 • Będziesz znać 8 faz procesu rozwiązywania problemu, będziesz w stanie dobrać właściwe narzędzia na każdym etapie działania oraz zrozumiesz jak działać
  (oraz jakich unikać błędów) w każdym z tych kroków.
 • Wyjdziesz z gotowymi narzędziami i inspiracjami do pracy w każdym z etapów kreatywnego rozwiązywania problemów (do zastosowania od zaraz) oraz poznasz swój indywidualny styl podejścia do rozwiązywania problemów, poznając także doświadczenia z innych firm i zespołów, jak tworzyć efektywne, zróżnicowane zespoły.
 • Wzbogacisz i uzupełnisz swoją wiedzę oraz umiejętności o sprawdzone
  i przetestowane
  narzędzia i techniki działania w innych firmach.
 • Poznasz proces poprzez działanie. Na warsztatach przepracujemy wybrane przykładowe problemy "w praktyce", sukcesywnie uzupełniając Twoją wiedzę
  i narzędzia na każdym z etapów. Nasze warsztaty do przede wszystkim działanie.
 • Będziesz wiedzieć, jak pracować w zespole oraz jak facylitować grupę, by skutecznie osiągać cele w procesie.
 • Otrzymasz rozbudowane i uzupełniające wiedzę materiały szkoleniowe (ponad 8o stron a4) oraz certyfikat poświadczający Twój aktywny udział w warsztatach.

REALNE REZULTATY

STOSOWANIA

METODY:

Podczas moderowanej sesji
z empirycznej kreatywności międzyfunkcjonalny zespół PepsiCo rozwiązał pewien trwający od dawna problem, co bezpośrednio umożliwiło wygenerowanie 12 mln USD zysku.

Bozzuto’s, firma zajmująca się dystrybucją artykułów spożywczych, stanęła przed groźbą przyjęcia od klienta zwrotu o wartości kilku milionów dolarów. Główni decydenci rozwiązali ten problem, pracując wspólnie w grupie podczas szkolenia Simplexity. Niesiony pierwszym warsztatowym sukcesem zespół opracował następnie nową procedurę uznawania zwrotów, dzięki czemu w ciągu pierwszego roku jej działania liczbę zwrotów obniżono o 50%.

Korzystając z Systemu firma
Frito-Lay zaangażowała pracowników wszystkich szczebli do działania w zespołach, które miały zoptymalizować koszty i osiągnęła cel zredukowania wydatków o 500 mln USD na rok przed zakładanym terminem. Jeszcze większym sukcesem było jednak wypracowanie trwałego nawyku kreatywnego myślenia.

Wyższe kierownictwo spółki Goodrich Corporation wykorzystało System do wytyczenia strategii firmy i opracowania planu działania. Zachęcona pozytywnym odbiorem spółka zdecydowała się wykorzystać system na spotkaniach dotyczących globalnego zarządzania oraz produkcji i jakości. Wykorzystanie Systemu w drugim
z obszarów pozwoliło firmie wygenerować oszczędności na poziomie co najmniej 25 mln USD rocznie.

W obliczu zagrożenia ze strony nowego konkurenta zespół do spraw marketingu i rozwoju nowych produktów firmy Con Agra poświęcił dwa dni na opracowanie koncepcji 12 nowych produktów spożywczych i przetestowanie ich podczas wywiadów zogniskowanych z grupami konsumentów.

Dynamiczna sytuacja rynkowa zmusiła firmę Kimball International do odejścia od tradycyjnej zależności pracowników od wyższego kierownictwa i skłonienia ich do samodzielnego myślenia, dzięki którym zaakceptowano nowe cele i zrealizowano wiele nowych przedsięwzięć, takich jak wdrożenie ISO 9000 i systemu ERP.

TO ZMIANA PODEJŚCIA Z...

Dobry pomysł, ale…
To niezgodne z polityką firmy.
W teorii wygląda dobrze.
Bądźmy praktyczni.
To zbyt kosztowne.
Wstrzymajmy się jeszcze.


Potrzebne są dokładniejsze analizy.
Nie zmieści się w budżecie.
Mamy za mało czasu.
To nie należy do naszych obowiązków.
Zróbmy najpierw ankietę.

Zbyt trudne w realizacji.

Nigdy nie robiliśmy tego w ten sposób.

Ktoś jeszcze tego próbował?

Zagalopowałeś się.

Utwórzmy specjalną komisję…

To nie nasz problem.

Szef się na to nie zgodzi

Próbowaliśmy tego dwa lata temu
i nie wyszło.

Skoro to taki dobry pomysł, dlaczego nikt nie zaproponował go wcześniej?Starzy wyjadacze na to nie pójdą.

Robimy tak od dawna i wszystko działa.W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

16 godzin szkoleniowych
z doświadczonym trenerem
i praktykiem biznesu.

Networking z uczestnikami szkolenia pozwalający na wymianę inspiracji i doświadczeń.

Podręcznik z materiałami szkoleniowymi drukowany (ponad 80 stron a4) uzupełniające i podsumowujące wiedzę oraz narzędzia.

Imienny certyfikat zaświadczający
o ukończeniu szkolenia.

Praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy

Praktyczne narzędzia do zastosowania od zaraz

w pracy i biznesie.

WYBIERZ ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE:

Diagnoza


Szkolenie otwarte

SIMPLEXITY thinking

+ diagnoza stylu rozwiązywania problemów

Szkolenie zamknięte

GROWTH thinking

dla twojego zespołu

SKONTAKTUJ SIĘ
ZGŁOŚ SIĘ
ZAMÓW

stylu rozwiązywania problemów


wycena indywidualna

POZNAJ PROWADZĄCĄ:

Agnieszka Pełka-Szajowska

Head of Strategy & Innovation w thinkAHEAD / co-founder

Kreatywność i rozwiązywanie problemów to moja codzienność. Ponad 17 lat działania w biznesie (a ponad 25 lat w różnych organizacjach) nauczyło mnie, że w tej materii działamy często po omacku. A ja powiedziałam w pewnym momencie "sprawdzam!".


A dlaczego tak działamy, a nie inaczej? Dlaczego korzystamy z tych a nie innych narzędzi? Co możemy zrobić aby kreatywność nie była tylko spontanicznymi spotkaniami na "burzę mózgów" (po spotkaniu mówimy "fajnie było!" ale czy ktoś sprawdził, ile z tego wdrożyliśmy i jaki to przyniosło efekt?) ale była realną wartością i źródłem naszej przewagi na rynku? Zaczęłam szukać i okazało się, że kreatywność może być zorganizowanym procesem, może być źródłem przewagi rynkowej i może wprowadzić do firmy nową (zweryfikowaną empirycznie) jakość działania.


Dlatego skończyłam drugie (po uczelni ekonomicznej), pełne studia - tym razem z psychologii. By wiedzieć więcej, dlaczego osoby, dla których projektuję oraz z którymi działam - zachowują się tak, a nie inaczej. Chciałam wiedzieć także, jako menedżer, jak prostu lepiej i mądrzej, efektywnie podejmować decyzje. I jak się okazało, psychologia już sporo na ten temat wie, tylko ta wiedza dociera do biznesu z opóźnieniem (albo w ogóle), albo jest pełna mitów lub wiedzy już przeterminowanej. Moje poszukiwania więc kontynuuję pisząc doktorat.


Tak także poznałam dr Mina Basadura, twórcę Simplexity thinking, który od 25 lat mówi jak ja, "sprawdzam!", przeanalizował wyniki badań naukowych, stworzył z nich proces i narzędzia, które testuje i wdraża w największych firmach oraz organizacjach na świecie. A ja tę wiedzę uzupełniam o swoje badania, doświadczenia i empiryczną wiedzę o człowieku (i pułapkach myślenia) i chcę zainspirować procesem Simplexity także Ciebie.


Kim jestem:
✔️ menedżer, trener i nauczyciel akademicki (m.in. na studiach MBA na Akademii L.Koźmińskiego)
w obszarze marketingu, psychologii zachowań konsumenckich, ekonomii behawioralnej oraz zarządzania marką.

✔️psycholog biznesu (specjalizuję się w psychologii w obszarze podejmowania decyzji, psychologii wspierającej kreatywność, creative problem solving, inwentyki oraz marketingu i brandingu).


Współpracuję z firmami oraz organizacjami doradzając i szkoląc. Wszystko w duchu evidence-based i human-centered, by podejmować lepsze decyzje. Zaufali mi m.in. tołpa, Santander Bank, Volkswagen Poznań, Bosh Rexroth, Concordia Design, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Szlachetna Paczka, A2 Magazyn Architektów, Fundacja Garaż, Gmina Wrocław, Geek Carrots oraz jedną z topowych największych firm konsultingowych na świecie (ze względu na umowę, nie mogę podać jej nazwy).


Współtworzyłam oraz byłam odpowiedzialna za realizację wdrożenia strategii wartości i komunikacji marki tołpa, jednej z wiodących polskich marek kosmetycznych w Polsce (na koncie zespołu np. nagroda Superbrands dla najlepszej polskiej marki, nagroda dla najlepszej kampanii reklamowej, nagroda za najlepszą WWW, nagroda dla firmy najbardziej przyjaznej blogerom). Tu także testowałam, wdrażałam i realizowałam procesy kreatywne, od analizy po wdrożenia na rynek.


Ukończyłam 2 uczelnie wyższe oraz studia MBA. Wspieram jako mentor i doradca start-upy oraz nowe przedsięwzięcia (Fundacja Garaż). Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pasjonatka :-) żeglarstwa (szkolę też instruktorów żeglarstwa) i zaczytywania się.


W czym mogę Ci także pomóc?


- Konsultacje w obszarze creative problem solving i kreatywności w Twojej organizacji

- Dedykowane szkolenie/konsultacje/warsztaty dla Twoich Pracowników lub Ciebie,

- Zapraszam Ciebie również na moje otwarte szkolenia w całej Polsce,

- Poprowadzę również prelekcje na temat kreatywności, psychologii społecznej, marketingu itd. na Twoim wydarzeniu.

OPINIE O TRENERCE:

W ramach Fundacji Garaż mieliśmy okazję współpracować z Agnieszką wielokrotnie.
W tym czasie dała poznać się jako prawdziwy specjalista od wizerunku marki, wypracowania właściwego podejścia do klienta, a przede wszystkim - do tworzenia spójnej, wiarygodnej, przekonującej i motywującej wizji (..).


Uczestnicząc w organizowanych przez Agnieszkę warsztatach (Design Thinking) miałem poczucie jej pełnego zaangażowania, bardzo dobrego przygotowania, a na samych warsztatach - spokojnego, merytorycznego prowadzenia.

Od paru lat, jeśli ktoś pyta mnie o dobrego trenera, z przyjemnością rekomendują mu właśnie Agnieszkę.


Adam Dacko / Fundacja Garaż

Wykład interaktywny Agnieszki był dla nas podczas Design Thinking Fest świetną okazją na nowe spojrzenie na psychologiczne aspekty pracy trenera/ki/ moderatora/ki nie tylko metody design thinking.


Odniesienia do konkretnych teorii, badań były niezwykle interesujące dla uczestników i uczestniczek. Przykłady z pracy Agnieszki jako trenera dodatkowo pogłębiły temat i pokazały praktyczny charakter prezentowanych informacji.


Sam wykład był bardzo starannie przygotowany, wsparty atrakcyjnym przekazem wizualnym, który wspierał przyswajanie treści.


Katarzyna Talaga-Korcz / Design Thinking Institute

Mieliśmy wielki zaszczyt i przyjemność gościć Panią Agnieszkę podczas IV edycji
Forum A-Brand w sektorze FMCG.

Inspirująca prelekcja Pani Agnieszki dotyczyła rozsądku i minimalizmu w brandingu i znalazła się w pierwszej trójce wystąpień, które zostały najwyżej ocenione przez Uczestników spotkania.


Serdecznie gratulujemy tak znakomitego wyniku! Jeszcze raz – bardzo dziękujemy z aktywny udział w Forum.


Profesjonalizm, zaangażowanie oraz doświadczenie, którym Pani Agnieszka chce się dzielić, budują prawdziwą i unikalną wartość Forum.


Anna Brydniak / Blue Business Media

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czy to szkolenie to różne ćwiczenia na kreatywność?
  Nie, to szkolenie z metody rozwiązywania kompleksowych problemów używając do tego systematycznego procesu i narzędzi sprawdzonych w badaniach naukowych. To nie szkolenie z pobudzania kreatywności, ale ze sposobu tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Co oznacza, że szkolenie jest "evidence-based"?
  Oznacza to, że treść szkolenia bazuje na wynikach badań naukowych oraz empirycznej weryfikacji w firmach. Dodatkowo na szkoleniu uzupełniamy to o solidną dawkę naukowej psychologii.
 • Czy muszę ściśle pracować stosując wszystkie kroki (8 faz) rozwiązywania problemów?
  Nie musisz. Dostosuj proponowany proces, narzędzia i rozwiązania do swojej specyfiki. Możesz także wybrane elementy (np. sposoby definicji problemu) stosować np. podczas Waszych spotkań w pracy podczas "burzy mózgów" itd. Czyli masz prezentowane metody w swojej "skrzynce podręcznej" i możesz je stosować w różnych, potrzebnych Ci, sytuacjach.
 • Co zawierają drukowane materiały szkoleniowe?
  Na materiały składa się podręcznik do kursu opracowany przez twórców metody Simplexity Thinking w Kanadzie oraz USA i przetłumaczony na język polski. Podręcznik ma na celu wspierać pracę uczestników w realizacji zadań zadań podczas szkolenia, ale również ma służyć jako kompendium wiedzy
  i doświadczenia na przyszłość (podręcznik zawiera o wiele więcej niż samo szkolenie). Jest pełen konkretnych narzędzi do zastosowania w procesie tworzenia innowacji, abyś mógł stosować je samodzielnie po szkoleniu. Dodatkowo w czasie szkolenia systematycznie będziemy przekazywali materiały uzupełniające z psychologii twórczości i kreatywności.
 • W jakiej formie otrzymam certyfikat?
  Na miejscu otrzymasz imienny certyfikat papierowy z hologramem poświadczającym jego autentyczność, dodatkowo mailowo wysłamy kopię elektroniczną w formacie pdf.
 • Czy to szkolenie dotyczy wszystkich rodzajów problemów?
  Metoda Simplexity Thinking używana była w tworzeniu innowacyjnych produktów w firmach i organizacjach (np. Microsoft, Pesico, eBay, Procter & Gamble etc.) jak również w rozwiązywaniu problemów i wyzwań osobistych.T Ważne jest, aby pamietać, że służy przede wszystkim tam, gdzie mamy do czynienia z "fuzzy situations", czyli nieokreślonymi do końca warunkami i niejednoznaczą sytuacją. Ten proces świetnie się także skaluje.
 • Co oznacza, że jest to "certyfikowana" metoda?
  Oznacza to, że metoda została stworzona w Kanadzie i USA przez Basadur Applied Innovation - jest licencjonowana, aby ochronić jej wartość i zapewnić najwyższy poziom jakości kształcenia. Tylko trenerzy, którzy przejdą cykl specjalistycznych szkoleń i konsultingu przez twórców metody mogą prowadzić zajęcia. Jako firma mamy wyłączność jej stosowania w Polsce, wydaną przez Badaur Applied Innovation oraz twórcę metody dr Mina Basadura. To także oznacza, że sami musimy się stale rozwijać, nie tylko z metody (która wciąż sama ewaluuje) ale także w zakresie całej tematyki podejmowania decyzji, empirycznej kreatywności i rozumienia biznesu.
 • Jak wygląda proces poznania mojego indywidualnego stylu podejścia do rozwiązywania problemów?
  Otrzymasz od nas link do diagnozy online z unikatowym kodem przypisanym do Ciebie. Znajdź 20 minut na odpowiedzenie na pytania zamknięte.
  Wynik w postaci Twojego indywidualnego raportu otrzymasz w tym samym miejscu zaraz po zakończeniu testu. Następnie interpretację wyników omówimy także na szkoleniu (anonimowo) oraz indywidualnie.
 • Jak wygląda kwestia płatności?
  Warunkiem udziału w szkoleniu jest wniesienie przed szkoleniem pełnej opłaty za uczestnictwo. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz od nas mailowo automatyczne potwierdzenie ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi szkolenia. Gdyby szkolenie zostało odwołane z powodu zbyt niskiej liczby uczestników lub działania czynników losowych (np. wypadek, choroba prowadzącego) zwracana jest pełna kwota w ciągu 48h dnia roboczego.
 • Czy wystawiacie faktury proforma, u mnie w firmie płatności za szkolenie są dopiero na tej podstawie?
  Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w tym celu przez formularz kontaktowy (pamiętaj, by podać pełne dane firmy + NIP) - wyślemy Ci stosowny dokument.

DLA KOGO JEST
TO SZKOLENIE:

 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy zespołów
  i projektów, którzy chcą włączyć w swoje działanie i kulturę organizacyjną proces kreatywnego rozwiązywania problemów (lub wybrane jego narzędzia
  i elementy procesu).Pracownicy i członkowie zespołów, którzy chcą lepiej rozwiązywać problemy oraz wdrożyć w swoją pracę wybrane narzędzia
  i metody.
 • Przedsiębiorcy poszukujących nowych pomysłów na zmiany, poprawki i udoskonalenia, innowacje, nowe usługi i produkty, budujące wartość dla klientów.
 • Osoby zainteresowane zmianami wewnątrz organizacji, tworzeniem kultury bezustannego ulepszania i permamentnego rozwoju.
 • Wszyscy zainteresowani rozwojem, otwarci na zmiany, szukający inspiracji dla tworzenia, kreatywności i innowacji nie tylko "out side the box" ale także "in side the box", którzy czują wartość współpracy i inspiracji z różnorodności.

DLA KOGO NIE JEST
TO SZKOLENIE:

 • Osoby, które nie są ciekawe innych punktów widzenia i nie są gotowe na ewentualne zmiany swoich wybranych nawyków i utartych schematów.
 • Osoby, które uważają, że w życiu nie podjęły złej decyzji ;-)
 • Osoby, które nie popełniły żadnego błędu w życiu.
 • Osoby, które nie czują potrzeby rozwoju.
 • Osoby, które myślą, że wiedzą wszystko najlepiej.
 • Osoby, które nie widzą wartości w wynikach badań naukowych.
 • Osoby, które uważają, że nie podlegają żadnym mechanizmom psychologicznym i że to wszystko to "działa może na innych, ale nie na mnie".

KONTAKT

thinkAHEAD

właściciel marki Simplexity thinking w Polsce


tel.: +48 600 354 170 / +48 793 244 360

Napisz: https://thinkahead.space/kontakt/


Simplexity thinking i warsztaty Applied Creativity Skill-Building Workshops
należą do grupy Basadur Applied Creativity, Dr Min Basadur. All rights reserved.
W Polsce wyłączność dla thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:


thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska

z siedzibą w Chrząstawie Wielkiej (k. Wrocławia), przy ul. Sokolej 13. NIP: 892520726.

tel. +48 600 354 170, e-mail: https://thinkahead.space/kontakt/


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies
oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych
osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.