DECISION thinking

Podejmuj lepsze decyzje i myśl krytycznie, dzięki wiedzy o tym
jak działa, myśli i czuje człowiek. Autorskie szkolenie rozwijające kompetencje
osadzone w kontekście biznesowym i oparte na dowodach naukowych.

MĄDRZEJSZE DECYZJE I MAPY (PUŁAPEK) MYŚLENIA
lidera, menedżera i zespołu.

KLIKNIJ I WYBIERZ SZKOLENIE

To szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej czyli możemy przeszkolić Twój zespół w Twojej firmie lub w naszych salach szkoleniowych (grupa do 20 osób). Skontaktuj się z nami - przedstawimy ofertę.

Kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i "skłonności" (my nazywamy to nawykami myślenia) w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet o 7% wyższe [McKinsey].

DLACZEGO WARTO:

 • Kurs jest syntezą aktualnej wiedzy nauk społecznych: psychologii, ekonomii i socjologii oraz nowych neuronauk do wykorzystania w świecie biznesu.
 • Poznasz najważniejsze wybrane mechanizmy tego, jak myśli, czuje i zachowuje się człowiek, wywodzące się z psychologii
  i ekonomii behawioralnej, i ich wpływ na efektywność podejmowanych decyzji oraz krytyczne myślenie.
 • Poznasz jak sprawić, aby nasze nawyki działały na naszą korzyść oraz jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym zarządzaniu i współpracy z ludźmi, rozwijając kompetencje
  oraz krytyczne myślenie.
 • Otrzymasz narzędzia i wypracujesz nowe sposoby pracy,
  aby dokonywać mądrzejszych wyborów
  , mając większą świadomość błędów poznawczych i pułapek myślenia.
 • Szkolenie oparte na dowodach empirycznych i wynikach badań naukowych.
 • Zajęcia prowadzą psychologowie, praktycy biznesu
  z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, zarządzania projektami, doradztwa i szkoleń.

Szkolenie odbędzie się w:

WARSZAWIE (18 marca 2020),
POZNANIU (data w trakcie ustalania)

WROCŁAWIU (5 marca 2020)

8h w 1 dzień, 9:00 - 17:00

Szkolimy w grupach do ok.15 osób,
dla Twojego komfortu.

989 zł + VAT

W ramach szkolenia otrzymasz także:

zestaw 80 kart Decision Thinking (o wartości 300 zł) ze zbiorem najważniejszych nawyków, heurystyk, błędów i pułapek myślenia wpływających na podejmowane decyzje (to Twoje narzędzie do dalszej pracy indywidualnej lub zespołowej po szkoleniu),
imienny certyfikat, zdrowy catering i miejsce szkoleniowe z charakterem.

Człowiek codziennie podejmuje całą masę różnych decyzji, od małych po życiowe wybory. W naszym rozumieniu podejmujemy je najlepiej, jak potrafimy w danej sytuacji i w danych warunkach. Robimy to często intuicyjnie i nawykowo. Czy robimy to dobrze? Czy można sprawić, aby nasze decyzje były jeszcze lepsze?

Najnowsze badania naukowe, przynoszą zaktualizowaną wiedzę o tym jak działa człowiek oraz jak podejmuje decyzje - wiemy już sporo o błędach poznawczych, pułapkach myślenia, w jakie wpadamy oraz wpływie emocji na podejmowane wybory. Niestety często wiedza ta nie jest wykorzystana w świecie biznesu. Dociera tam z opóźnieniem, albo co gorsza, dominuje w niej dużo niesprawdzonej lub nieaktualnej już wiedzy.

KONTEKST

Przeprowadzone przez firmę McKinsey badanie dotyczące ponad tysiąca poważnych inwestycji biznesowych wykazało (za Harvard Business Review),
że kiedy organizacje starają się redukować skutki uprzedzeń i skłonności w procesach decyzyjnych, ich zyski są nawet o 7% (punkty procentowe) wyższe.

BADANIA PONAD 1000 ORGANIZACJI:


POZNAJ DECISION THINKING:

 • Decision Thinking to nasz autorski program zbierający zweryfikowane, aktualne i najważniejsze mechanizmy kierujące zachowaniem i decyzjami człowieka.

 • Nasz kurs zaprojektowaliśmy jako mapę pułapek myślenia, błędów poznawczych i efektów psychologicznych widzianych z trzech perspektyw:
 • perspektywy indywidualnej (poznawczej, emocjonalnej, atrybucji i ocen),

 • perspektywy grupy/zespołu i wpływu społecznego,

 • perspektywy sytuacji i uwarunkowań zewnętrznych.


  • Przekładamy solidną teorię na konkretne rekomendacje zachowań w biznesie, do zastosowania od zaraz, oraz do wzmocnienia Twojego krytycznego myślenia.

  • Do szkolenia stworzyliśmy autorskie narzędzie - karty Decision Thinking - które w pigułce zbierają wiedzę i wnioski z poruszanej tematyki, aby móc samodzielnie kontynuować pracę
   w tych obszarach po szkoleniu (indywidualnie, zespołowo lub warsztatowo). Na naszej stronie, dedykowanej kartom www.decisionthinking.pl, znajdziecie kilkanaście scenariuszy użycia kart jako narzędzia pracy indywidualnej lub zespołowej.

  CO PODPOWIADA NAUKA?

  kilka przykładów wniosków z badań do sprawdzenia w swoim działaniu i otoczeniu:

  Wyobrażanie sobie pozytywnej przyszłości może nie być najskuteczniejszą metodą osiągania celu.

   Zamiast wyobrażania pozytywnej realizacji celu efektywniej jest zastosować „kontrastowanie mentalne” – wyobrazić sobie od razu teraźniejszość (rzeczywiste przeszkody). Dopiero potem przechodzimy do planowania…

  Myślenie grupowe nie zawsze jest dobre (podobnie jak burza mózgów).

  Grupy dążące do jednomyślności,
  w efekcie lekceważą inne możliwe sposoby działania. Spójne grupy mogą podejmować dobre decyzje, pod warunkiem, że ich członkowie są m.in. przekonani o swojej niezależności.

  "To nie moja wina,

  to sytuacja…"

  Ludzie wyjaśniają własne porażki odwołując się do warunków sytuacji, natomiast sukcesy przypisują swoim wyjątkowym cechom. Ten mechanizm oceny działa dokładnie odwrotnie, gdy przychodzi nam oceniać innych.

  DLA KOGO JEST
  TO SZKOLENIE:

  • Kadra zarządzająca, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy zespołów
   i projektów, którzy na co dzień organizują pracę oraz podejmują setki decyzji wpływających na innych i na całą organizację.
  • Pracownicy i członkowie zespołów, których efektywna współpraca z innymi jest kluczowa dla osiągania celów, i którzy chcą lepiej rozumieć swoich współpracowników, szefów, klientów i kontrahentów.
  • Przedsiębiorcy poszukujących konkretnych rekomendacji na zwiększanie skuteczności osobistej w codziennych interakcjach biznesowych i gotowych na pracę nad schematami myślenia prowadzącymi do błędnych decyzji.
  • Trenerzy, coachowie, moderatorzy i facylitatorzy ciekawi aktualnego stanu wiedzy o człowieku oraz poszukujący nowych sposobów pracy z zespołami
   i w zespołach, z klientami i projektowania wartości dla klientów.
  • Osoby zainteresowane rozwojem, otwarte na zmiany, szukające inspiracji do pracy nad własnymi kompetencjami i które chcą zmienić coś w swoich organizacjach i dla których wartością jest krytyczne myślenie.
  • Osoby, które nie są ciekawe innych punktów widzenia i nie są gotowe na ewentualne zmiany swoich wybranych nawyków i utartych schematów.
  • Osoby, które uważają, że w życiu nie podjęły złej decyzji ;-)
  • Osoby, które nie popełniły żadnego błędu w życiu.
  • Osoby, które nie czują potrzeby rozwoju.
  • Osoby, które myślą, że wiedzą wszystko najlepiej.
  • Osoby, które nie widzą wartości w wynikach badań naukowych.
  • Osoby, które uważają, że nie podlegają żadnym mechanizmom psychologicznym i że to wszystko to "działa może na innych, ale nie na mnie".

  DLA KOGO NIE JEST
  TO SZKOLENIE:

  W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMASZ:

  8 godzin szkoleniowych
  z doświadczonymi trenerami
  i praktykami biznesu.

  Networking z uczestnikami szkolenia pozwalający na wymianę inspiracji i doświadczeń.

  Autorski zestaw 80 kart

  Decision Thinking jako narzędzie

  do dalszej pracy indywidualnej lub zespołowej po szkoleniu.

  Imienny certyfikat zaświadczający
  o ukończeniu szkolenia.

  Zdrowy catering i miejsce
  z charakterem.

  Dostęp do pogłębionych materiałów oraz scenariuszy pracy z kartami Decision Thinking.

  ZAPISZ SIĘ!

  PO SZKOLENIU:


  • Będziesz znać mechanizmy uwagi leżące u podstaw błędów poznawczych oraz jak przeciwdziałać pułapkom naszej uwagi.
  • Będziesz wiedzieć czym są heurystyki (uproszczone schematy podejmowania decyzji), które sprawiają, że nasz mózg chodzi na myślowe skróty oraz czym jest krytyczne myślenie.
  • Będziesz wiedzieć w jaki sposób emocje wpływają na nasze wybory oraz jak wykorzystać ich potencjał (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) w osobistej efektywności.
  • Będziesz znać mechanizm psychologii - dysonans poznawczy oraz jego konsekwencje (innymi słowy to stan niezgodności między postawami człowieka, a jego realnym zachowaniem)
  • Będziesz znać wybrane, najważniejsze, aktualne koncepty natury człowieka oraz będziesz potrafić wdrożyć wnioski z nich płynące do codziennego funkcjonowania w biznesie.
  • Będziesz znać mechanizmy oceny - w jaki sposób człowiek wydaje sądy o sobie samym oraz innych ludziach - oraz jak czasem niewielkie niuanse mogą na nie wpłynąć.
  • Będziesz wiedzieć jakie pułapki wiążą się z pracą w zespole oraz jaki wpływ grupa ma na funkcjonowanie człowieka, co pozwoli to maksymalizować potencjał zespołów, z którymi współpracujesz.
  • Będziesz znać najważniejsze mechanizmy wpływu społecznego oraz będziesz umieć je rozpoznawać i konstruktywnie na nie reagować.
  • Wyjdziesz z gotowymi narzędziami i inspiracjami do pracy w każdym z wymienionych modułów.
  • Otrzymasz osobisty zestaw kart Decision Thinking do dalszej pracy indywidualnej lub zespołowej z kluczowymi wnioskami oraz rekomendacjami. Na naszej stronie, dedykowanej katom, znajdziesz kilkanaście scenariuszy użycia tego narzędzia.
  • Poznasz aktualną wiedzę poprzez działanie. Na warsztatach przepracujemy wyżej wymienione tematy "w praktyce", sukcesywnie uzupełniając Twoją wiedzę i narzędzia na każdym z etapów.
   Nasze warsztaty to przede wszystkim działanie.
  • Będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę, gdy pracujesz w zespole, facylitujesz czy moderujesz grupę, by wspomagać proces a nie go ograniczać.
  • Otrzymasz materiały uzupełniające wiedzę oraz imienny certyfikat poświadczający Twój udział
   w warsztatach.

  POZNAJ PROWADZĄCYCH:

  Agnieszka Pełka-Szajowska

  Wszystko zaczęło się od ciekawości. Chciałam wiedzieć "dlaczego" a nie tylko "jak" i "co".


  Czytając książki biznesowe, uczestnicząc w konferencjach itd. chciałam także rozumieć, a nie przyjmować coś na wiarę, czy czyjąś teorię typu "bo mi się sprawdziło". Chciałam rozumieć, co w moich projektach biznesowych zadziałało, jak działać lepiej (także od konkurencji),
  a dotychczasowa wiedza z obszaru biznesu - to było dla mnie za mało.


  Dlatego skończyłam drugie, pełne studia (po uczelni ekonomicznej) - tym razem z psychologii. By wiedzieć, dlaczego osoby, dla których projektuję - zachowują się tak, a nie inaczej. Chciałam wiedzieć także, jako menedżer, jak m.in. dobrze zarządzać ludźmi i po prostu lepiej podejmować decyzje. I jak się okazało, psychologia (ta naukowa) już sporo na ten temat wie, tylko ta wiedza dociera do biznesu często z opóźnieniem (albo w ogóle), albo jest pełna mitów lub wiedzy już przeterminowanej. Moje poszukiwania kontynuuję pisząc doktorat.


  Stąd łączę biznes i marketing z psychologią (tą naukową). I dlatego założyłam thinkAHEAD, firmę doradczo-szkoleniową, która pomaga wdrażać do biznesu aktualną wiedzę o człowieku i zespołach, opartą o wyniki badań naukowych i dane empiryczne oraz ekonomię behawioralną. Buduję mosty między biznesem i człowiekiem.


  Kim jestem:

  ✔️ menedżer, trener i nauczyciel akademicki (m.in. na studiach MBA na Akademii L.Koźmińskiego)
  w obszarze marketingu, psychologii zachowań konsumenckich, ekonomii behawioralnej oraz zarządzania marką.

  ✔️psycholog biznesu (specjalizuję się w psychologii w obszarze podejmowania decyzji, psychologii wspierającej kreatywność, creative problem solving, inwentyki oraz marketingu i brandingu).


  Współpracuję z firmami oraz organizacjami doradzając i szkoląc. Wszystko w duchu evidence-based i human-centered, by podejmować lepsze decyzje. Zaufali mi m.in. tołpa, Santander Bank, Volkswagen Poznań, Bosh Rexroth, Concordia Design, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Szlachetna Paczka, A2 Magazyn Architektów, Fundacja Garaż, Gmina Wrocław, Geek Carrots oraz jedną z topowych największych firm konsultingowych na świecie (ze względu na umowę, nie mogę podać jej nazwy).


  Współtworzyłam oraz byłam odpowiedzialna za realizację wdrożenia strategii wartości i komunikacji marki tołpa, jednej z wiodących polskich marek kosmetycznych w Polsce (na koncie zespołu np. nagroda Superbrands dla najlepszej polskiej marki, nagroda dla najlepszej kampanii reklamowej, nagroda za najlepszą WWW, nagroda dla firmy najbardziej przyjaznej blogerom). Tu także testowałam, wdrażałam i realizowałam procesy kreatywne, od analizy po wdrożenia na rynek.


  Ukończyłam 2 uczelnie wyższe oraz studia MBA. Wspieram jako mentor i doradca start-upy oraz nowe przedsięwzięcia (Fundacja Garaż). Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pasjonatka :-) żeglarstwa (szkolę też instruktorów żeglarstwa) i zaczytywania się.


  W czym mogę Ci także pomóc razem z moim zespołem?


  - Konsultacje w obszarze podejmowania decyzji, nawyków myślowych w Twojej organizacji

  - Dedykowane szkolenie/konsultacje/warsztaty dla Twoich Pracowników lub Ciebie,

  - Zapraszam Ciebie również na moje otwarte szkolenia w całej Polsce,

  - Poprowadzę również prelekcje na temat decision thinking, psychologii społecznej, marketingu itd. na Twoim wydarzeniu.

  Head of Strategy & Innovation / co-founder

  thinkAHEAD

  Damian Suseł

  Jestem psychologiem biznesu i liderem projektów Agile (Scrum Master, Product Owner, Agile Coach).

  Od 7 lat działam jako kierownik projektów i trener w korporacjach, małych i średnich firmach oraz organizacjach pozarządowych. Jako trener zajmuję się kompetencjami z zakresu skuteczności osobistej, psychologią decyzji i pułapek myślenia, kompetencjami przywódczymi i zwinnym zarządzaniem (1000h+ szkoleniowych). Łączę rolę psychologa i kierownika projektów, ponieważ fascynuje mnie człowiek – to jak myśli, czuje i działa – a jednocześnie ważne jest dla mnie, by znać aktualne i rzeczywiste realia biznesu.


  Prowadząc codziennie projekty jako project manager, planuję, organizuję, komunikuję się, deleguję zadania i podejmuję decyzje. Jako psycholog wiem jednak, że proces ten nie zawsze jest w pełni racjonalny. Istnieje wiele czynników, których nie jesteśmy nawet świadomi, a które wpływają na to, jak myślimy, postrzegamy i jakich dokonujemy wyborów. Chcę Ci pokazać, jak każdy z nas wpada w pułapki myślenia, nawet gdy mowa o poważnych decyzjach strategicznych, oraz podpowiedzieć, jak można temu zapobiegać.


  Kiedyś myślałem, że ważne decyzje zapadają tylko na najwyższych szczeblach, dlatego ukończyłem studia dyplomacji. Uświadomiłem sobie jednak, że każdy z nas ma swoje codzienne "szczyty" i zawiera "porozumienia", które odgrywają przełomową rolę w naszym życiu. I tak zamiast dyplomatą zostałem psychologiem. Moją pasją jest psychologia aplikowana do biznesu oraz pomaganie ludziom w rozwiązywaniu problemów, które napotykają na swojej drodze, by lepiej funkcjonowali w życiu i w organizacjach. Mam nadzieję, że pomogę również Tobie!


  Współpracuję z firmami oraz organizacjami doradzając i szkoląc w duchu evidence-based i human-centered, by podejmować lepsze decyzje. Zaufali mi m.in. IBM, Santander Consumer Bank, Szlachetna Paczka, Akademia Leona Koźmińskiego, Związek Harcerstwa Polskiego.  Head of Growth & Product Development

  thinkAHEAD

  OPINIE O NAS:

  Hello Damian, I was really willing to attend this session and I'm satisfied with the content.


  It was visible that participants attended the training on a voluntary basis and were dedicated to the session, what allowed us to share experiences, what you were facilitating. I really enjoyed the fact that trainers came from different backgrounds as it allowed us to see different perspectives and opinions. You were allowing us to discuss and share our thoughts and when needed you were stopping us as well.


  The content was well designed. You were calm and by own example you were presenting different aspects of discussed topics. The training was useful for my trainer career (leading GTD already for 1 year) and it inspired me to introduce some changes.


  Aleksandra Kępka

  Department Manager

  Mieliśmy wielki zaszczyt i przyjemność gościć Panią Agnieszkę podczas IV edycji
  Forum A-Brand w sektorze FMCG.

  Inspirująca prelekcja Pani Agnieszki dotyczyła rozsądku i minimalizmu w brandingu i znalazła się w pierwszej trójce wystąpień, które zostały najwyżej ocenione przez Uczestników spotkania.


  Serdecznie gratulujemy tak znakomitego wyniku! Jeszcze raz – bardzo dziękujemy z aktywny udział w Forum.


  Profesjonalizm, zaangażowanie oraz doświadczenie, którym Pani Agnieszka chce się dzielić, budują prawdziwą i unikalną wartość Forum.


  Anna Brydniak
  Blue Business Media

  Wykład interaktywny Agnieszki był dla nas podczas Design Thinking Fest świetną okazją na nowe spojrzenie na psychologiczne aspekty pracy trenera/ki/ moderatora/ki nie tylko metody design thinking.


  Odniesienia do konkretnych teorii, badań były niezwykle interesujące dla uczestników i uczestniczek. Przykłady z pracy Agnieszki jako trenera dodatkowo pogłębiły temat i pokazały praktyczny charakter prezentowanych informacji.


  Sam wykład był bardzo starannie przygotowany, wsparty atrakcyjnym przekazem wizualnym, który wspierał przyswajanie treści.


  Katarzyna Talaga-Korcz
  Design Thinking Institute

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

  • Co oznacza, że szkolenie jest "evidence-based"?
   Oznacza to, że treść szkolenia bazuje na wynikach badań naukowych, a nie opiniach czy przemyśleniach. Jest to zbiór najważniejszych, wybranych przez nas, wniosków psychologii i ekonomii behawioralnej dla biznesu.

  • Co to są te "karty Decion Thinking"?
   To nasze autorskie narzędzie, które powstało, aby uzupełnić to szkolenie i aby po szkoleniu, uczestnicy mieli gotowe narzędzie do dalszej samodzielnej pracy indywidualnej lub zespołowej w pracy, lub także sytuacjach życiowych. To zestaw 80 kart z esencją wiedzy dotyczącą wybranych mechanizmów psychologicznych, błędów poznawczych i pułapek myślenia, które wpływają na nasze codzienne wybory i podejmowane decyzje. Zawierają również wnioski i rekomendacje do wdrożenia od zaraz. Do kart stworzyliśmy kilkanaście scenariuszy użycia, które znajdziecie na naszej stronie internetowej dedykowanej kartom.

  • W jakiej formie otrzymam certyfikat?
   Na miejscu otrzymasz imienny certyfikat papierowy z hologramem poświadczającym jego autentyczność, dodatkowo mailowo wysyłamy kopię elektroniczną w formacie pdf.

  • Czy to szkolenie ma sprawić, że łatwiej będę podejmować decyzje?
   Nie do końca. To szkolenie przede wszystkim ma na celu uświadomienie, jak wiele elementów ma wpływ na nasze codzienne wybory biznesowe (do zastosowania także poza pracą) oraz w jaki sposób nasz mózg chodzi na skróty wyprowadzając nas na manowce, na których okazuje się, że wcale nie podjęliśmy najbardziej racjonalnej decyzji (obiektywnie patrząc). Efektem szkolenia będzie przede wszystkim większy poziom świadomości co do procesu decyzji, świadomość pułapek myślenia ma zapobiec wpadaniu w nie w przyszłości. Twoje wybory będą mądrzejsze, ale niekoniecznie szybsze.

  • Jak wygląda kwestia płatności?
   Warunkiem udziału w szkoleniu jest wniesienie przed szkoleniem pełnej opłaty za uczestnictwo. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymujesz od nas mailowo automatyczne potwierdzenie ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi szkolenia. Gdyby szkolenie zostało odwołane z powodu zbyt niskiej liczby uczestników lub działania czynników losowych (np. wypadek, choroba prowadzącego) zwracana jest pełna kwota w ciągu 48h dnia roboczego.

  • Czy wystawiacie faktury proforma, u mnie w firmie płatności za szkolenie są dopiero na tej podstawie?
   Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Skontaktuj się z nami w tym celu przez formularz kontaktowy (pamiętaj, by podać pełne dane firmy + NIP) - wyślemy Ci stosowny dokument.

  • Co to znaczny - zdrowy catering i miejsce szkoleniowe z charakterem
   Dla nas to oznacza, że zawsze staramy się wybrać nietuzinkowe miejsca naszych szkoleń otwartych. Staramy się unikać sterylnych sal konferencyjnych
   w hotelach (w miarę możliwości), aby poszukiwać bardziej inspirujących miejsc jak np. przestrzeni co-workingowych, odrestaurowanych budynków industrialnych czy kooperatyw społecznych. Na naszych szkoleniach nie znajdziesz też marnej jakości ciastek zwanych "konferencyjnymi" (typowy junk food konferencji), staramy się, aby catering był w miarę możliwości zdrowy, w którym uczestnicy zawsze znajdą świeże owoce, warzywa i pożywne przekąski.

  KONTAKT

  thinkAHEAD

  tel.: +48 600 354 170 / +48 793 244 360

  Napisz: https://thinkahead.space/kontakt/

  Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest:


  thinkAHEAD Agnieszka Pełka-Szajowska

  z siedzibą w Chrząstawie Wielkiej (k. Wrocławia), przy ul. Sokolej 13. NIP: 892520726.

  tel. +48 600 354 170, e-mail: https://thinkahead.space/kontakt/


  Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies
  oznacza Twoją zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych
  osobowych i cookie zawiera nasza Polityka prywatności.